Vad är hemförsäkring?

En hemförsäkring är en viktig typ av försäkring som ger omfattande skydd för ditt hem och din egendom. Det är en försäkring som täcker olika typer av skador och förluster som kan uppstå på grund av oväntade händelser. Genom att ha en hemförsäkring kan du få ekonomisk ersättning om ditt hem eller din egendom drabbas av skador till följd av till exempel brand, inbrott, vattenskador, stormskador och andra oförutsedda situationer.

Teckna hemförsäkring online

Genom att teckna hemförsäkring hos WaterCircles får du inte bara ett omfattande skydd för ditt hem och din egendom, utan även förmånliga erbjudanden på deras övriga försäkringsprodukter. Med två olika alternativ att välja mellan, basförsäkringen och den mer omfattande Superhem-försäkringen, kan du skräddarsy din försäkring efter dina behov.

Basförsäkringen täcker skador på dina tillhörigheter vid exempelvis brand, vattenskador och stöld, medan Superhem-försäkringen erbjuder ett bredare skydd inklusive personligt skydd som reseskydd, överfallsskydd, ID-skydd och webbrensning. För att få mer information och ett prisförslag kan du enkelt fylla i dina uppgifter på WaterCircles hemsida och ta steget mot ett tryggare hem.

Vad ingår i hemförsäkringen?

Nedan beskriver vi vad som vanligtvis ingår i hemförsäkringen. Genom att förstå vad som ingår i en kan du få en klar bild av vilket skydd du har för ditt boende och din egendom.

Bostadsrätt- eller villaansvar

Denna del av försäkringen täcker skador eller olyckor som kan inträffa i ditt hem och ansvarar för att täcka kostnader om du skulle bli ansvarig för skador på andras egendom eller personskador.

Egendomsskydd

Detta skyddar din personliga egendom mot skador eller förluster till följd av brand, inbrott, vattenskador, stormskador och andra oväntade händelser. Det kan inkludera dina möbler, elektronik, kläder, smycken och andra personliga tillhörigheter.

Rättsskydd

Detta skydd ger dig rättslig hjälp och täcker kostnader för juridisk hjälp om du blir inblandad i en rättslig tvist eller behöver juridisk rådgivning.

Reseskydd

Vissa hemförsäkringar inkluderar ett reseskydd som täcker kostnader för medicinsk behandling, förlorade resväskor eller andra oförutsedda händelser som kan uppstå under en resa.

Vem gäller hemförsäkringen för?

Hemförsäkringen gäller vanligtvis för den person som har tecknat försäkringen och för alla personer som är folkbokförda på samma adress och delar hushåll. Det innebär att hemförsäkringen normalt sett omfattar den försäkrade personen själv, make/maka/sambo och eventuella barn eller andra familjemedlemmar som bor under samma tak.

Utökat skydd

Utöver det grundläggande skyddet för egendom och byggnad kan du välja att inkludera olika tillägg och tillval i din hemförsäkring för att få en ännu mer omfattande täckning. Ett vanligt utökat skydd kan vara tillägget för förlängd ersättningstid. Detta ger dig längre tid att få ersättning för dina skador och förluster, vilket kan vara särskilt värdefullt vid större och mer komplexa skador.

Du kan också välja att inkludera skydd för värdesaker eller specifika föremål som har ett högre värde än det generella ersättningsbeloppet i försäkringen. Detta kan omfatta smycken, konstverk, värdefulla instrument eller andra dyrgripar som du vill säkerställa är fullt täckta vid eventuella skador eller förluster.