Sjuk- och Olycksfallsförsäkring


En SJUK- OCH OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation om du drabbas av invaliditet till följd av en olycka eller sjukdom. Vid invaliditet behöver de flesta planera om sin livssituation, vilket normalt är förknippat med kostnader. Majoriteten av alla svenskar är olycksfallsförsäkrade genom arbetet men skyddet gäller endast till och från samt på arbetet. Den täcker inte heller skydd vid sjukdom. Genom att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring får du inte bara skydd dygnet runt vid olycka utan även möjlighet till ersättning om du drabbas av sjukdom. Försäkring tecknas helt utan hälsoförklaring.Emil, 35 år:
”Jag valde att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring för det extra ekonomiska skyddet om jag får en svår sjukdom”


En sjuk- och olycksfallsförsäkring tecknas för att ekonomin kan bli tuffare om ett olycksfall eller svår sjukdom inträffar. I värsta fall kan det leda till invaliditet med nedsatt arbetsförmåga som kan påverka både din intjäningsförmåga och dina utgifter negativt. De flesta har redan en olycksfallsförsäkring via jobbet men den är oftast mycket begränsad och i regel täcker den endast olycksfall på arbetet eller resan dit eller hem. För att ha ett skydd även på fritiden behöver du ofta komplettera med en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring som gäller heltid. Fördelen med en sjuk- och olycksfallsförsäkring framför en ren olycksfallsförsäkring är att den också täcker sjukfall.

Det är alltid den försäkrade som får ersättning vid skada. Det är alltså alltid den person som blir skadad eller råkat ut för sjukfall som får den ekonomiska kompensationen.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är dyrare än en ren olycksfallsförsäkring och kostar vanligtvis från ett till några hundra kronor i månaden. Priset på en sjuk- och olycksfallsförsäkring påverkas beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Vill du se vilket pris vi kan erbjuda dig på sjuk- och olycksfallsförsäkring klickar du på den röda knappen, "Se pris & teckna försäkring här", längst upp på sidan.

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan tecknas helt utan hälsokrav. Du kan alltså teckna försäkringen oavsett tidigare sjukdom. Observera dock att försäkringen inte gäller nedsatt kroppsfunktion eller nedsatt psykisk funktion som fanns innan försäkringen tecknades. För att få en bra uppfattning om vilka undantag som finns, så uppmanar vi dig att läsa förköpsinformationen, och gärna också villkoren, på vår teckningssida innan du tecknar försäkringen.