Se pris och teckna försäkring här

En sjuk & olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation om du drabbas av invaliditet till följd av en olycka eller sjukdom. Vid invaliditet behöver de flesta planera om sin livssituation, vilket normalt är förknippat med kostnader. Majoriteten av alla svenskar är olycksfallsförsäkrade genom arbetet men skyddet gäller endast till och från samt på arbetet. Den täcker inte heller skydd vid sjukdom. Genom att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring får du inte bara skydd dygnet runt vid olycka utan även möjlighet till ersättning om du drabbas av sjukdom.