FÖRSÄKRINGSBLOGGEN

PRESSMEDDELANDE 190329: Försäkring För Alla spränger miljonvallen

Drygt två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av miljonvallen avseende tecknade premier sedan starten.

”En miljon är en psykologiskt viktig gräns som för många markerar skillnaden mellan ett lyckosamt koncept och ett som dör i sin linda. Att erbjuda fler att kunna teckna försäkringsskydd för sig och sina kära, tack vare lägre inträdeskrav, har visat sig vara en lyckad satsning. Det ger oss självförtroende och mod att oförtrutet satsa vidare”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

MER LIVFÖRSÄKRING UTAN HÄLSODEKLARATION

Varför ska du teckna livförsäkring?

Teckna en livförsäkring (eller med ett annat ord – dödsfallsförsäkring) för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Hur fungerar en livförsäkring & hur stor ska den vara?

En livförsäkring betalar ut en summa pengar till efterlevande. En bra tumregel kan vara att välja ett skydd på halva bolånet plus 250.000 – 500.000 kr per hemmavarande barn, ju yngre barn desto större livförsäkring. Lägg till mer om din partner tjänar mindre än du.

Vill du räkna på ditt pris (som är beroende av din ålder) och teckna försäkring utan hälsodeklaration och via mobilt bank-ID så klicka här.

Mer livförsäkring utan hälsodeklaration

Idag är det lättare att teckna livförsäkring än tidigare, eftersom det kan göras via nätet och utan att fylla i hälsodeklaration. Tecknar du utan hälsodeklaration måste du dock oftast intyga att du är fullt arbetsför.

Hos oss på Försäkring För Alla tecknas alla försäkringar mot full arbetsförhet, och du kan teckna upp till 27 basbelopp (ca 1.250.000 kr 2019) livförsäkring utan hälsodeklaration genom att kombinera våra två livförsäkringar från IF respektive Euro Accident. Båda betalar givetvis ut om du skulle avlida, dessutom utan att efterlevande behöver hålla reda på att försäkringarna finns.

Se pris och teckna här.

Förkovra dig lite mer inom livförsäkring i vår korta guide.

Läs mer om skillnaden mellan en livförsäkring och ett låneskydd här.

NYHET 181221: Ännu mer livförsäkring utan hälsodeklaration

Lagom till jul kommer Försäkring För Alla med en efterlängtad nyhet. För oss är beskedet årets julklapp, även om nyheten inte är möjlig att teckna förrän efter nyår. Via en ny försäkringsgivare kommer du som kund nämligen att kunna teckna en större livförsäkring.

Gränsen har tidigare varit 12 basbelopp, men alldeles i inledningen av det nya året kan du se fram emot att kunna teckna ytterligare 15 basbelopp för att skydda dina efterlevande ekonomiskt.

12 basbelopp har varit i minsta laget för många, varför vi är glada att presentera den här nyheten, menar Kettil Möller, en av initiativtagarna till Försäkring För Alla.

PRESSMEDDELANDE 181221: Försäkring För Alla når halv miljon i premievolym

Nära två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av halvmiljonsvallen.

”Vi hade en målsättning att nå 300.000 kr i premievolym det första året, något vi också uppnådde. Dock har vi fler annullationer än när vi rådger personligen. Om det beror på att kunder tecknar försäkring när de redan har fått besvär eller om det är av någon annan orsak vet vi ännu inte”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

Initiativet kommer efter nyår med en efterfrågad nyhet i försäkringsutbudet, i och med möjligheten för kunderna att teckna ytterligare livförsäkring utan hälsodeklaration.

STROKEDAGEN – vi inkluderar stroke i vår olycksfallsförsäkring

För oss på Försäkring För Alla är stroke ett bra exempel på en allvarlig olycka. Men det tycker inte alla. Till exempel ersätts inte strokedrabbade genom en vanlig olycksfallsförsäkring.

 • Därför har vi valt att omfatta även några inifrån kommande diagnoser i vår olycksfallsförsäkring. Till exempel stroke. Till exempel hjärtinfarkt.

Teckna vår olycksfallsförsäkring här.

FÖRSÄKRA FAMILJEN – vilka personförsäkringar behövs?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka personförsäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så kontakta oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

young-woman-1745173_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

ENSAMSTÅENDE MED BARN

father-656734_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om olycksfallsförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.


GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om olycksfallsförsäkring i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även är aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

family-3043408_1280 (2)
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om olycksfallsförsäkring i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

VI LISTAR FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KNEP

Som försäkringsköpare bör du vara noga med att läsa förköpsinformationen innan du köper en försäkring, eller anlita en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsbolag du verkligen litar på. Hör dig gärna för med vänner och bekanta, hur det har fungerat för dem vid utnyttjande av försäkring i olika bolag.

Tunna villkor

Vissa försäkringsbolag urholkar försäkringarnas innehåll, vilket gör att de kan hålla låga priser och därmed sälja försäkringar på bekostnad av konkurrenterna. Det kan gälla exempelvis:

 • Hemförsäkringar, där vissa ersätter vattenskador som uppstår pga utifrån kommande vatten, medan andra helt nekar sådana skador. De flesta ersätter inte heller vattenskadade ytskikt i badrummet, medan det finns de som gör det.
 • Sjukförsäkringar, där vissa ersätter ex.vis utbrändhet och stressrelaterade besvär eller smärttillstånd i axlar, nacke och rygg medan andra inte gör det.

Avtrappning i försäkringen

Försäkringsbeloppet avtrappas mer eller mindre snabbt med åren. Det kan gälla exempelvis:

 • olycksfallsförsäkringar som minskar snabbt i omfattning för att kunna bibehålla ett lågt pris, eller
 • stora åldersavdrag i villa- eller hemförsäkringen.

Krångliga åtgärder av kund

Utnyttjande av försäkringen kan kräva krångliga åtgärder som minskar möjligheterna att få utbetalt i försäkringen (men vara otydliga med dessa krav). Det kan gälla exempelvis:

 • Sjukvårdsförsäkringar, som kräver remiss från offentligvården för att kunna utnyttjas.
 • Försäkringsbolag, som vid mindre skador, betalar ut direkt efter skadeanmälan via telefon (de litar på kunden) medan andra kräver långa skriftliga redogörelser för vad som hänt.
 • Villa- och hemförsäkringar, som kräver att samtliga boende på adressen måste vara inskrivna i försäkringsbrevet, för att överhuvudtaget betala ersättning.

Betalar ut för lite

En del försäkringsbolag utnyttjar svaga kunder genom att ”erbjuda” en för låg ersättning vid ex.vis en invaliditet. Du har som kund alltid rätt att överklaga ett beslut. Det kan vara tidskrävande, men också lönsamt. Du hittar en guide och brevmall för överklagande här.

Titta gärna på Försäkring För Allas personförsäkringar för inkluderande och rättvisa villkor till bra priser. Eller gå direkt till ”se pris och teckna försäkring”. Genom oss kan även du som har sjukhistoria i många fall teckna försäkring.

NYHET 180122: Sjuk- och Arbetslöshetsförsäkring utgår

Försäkringsbolag Euro Accident har – pga överutnyttjande och därmed bristande lönsamhet i produkten – beslutat sig för att kraftigt höja premien på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, samt inte längre tillåta nyteckning i produkten. Försäkring För Alla tvingas därför sluta erbjuda momentet. Befintliga försäkringstagare får behålla försäkringen, dock till en kraftigt höjd premie.

Har du som försäkringstagare till försäkringen ytterligare frågor, vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig.

EN KORT GUIDE OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför sjukvårdsförsäkring?

Teckna en sjukvårdsförsäkring för att få ett friskare och gladare liv.

Att bli sjuk eller få andra kroppsliga begränsningar påverkar livet på oerhört många sätt, inte minst mentalt. Kanske kan du inte längre:

• lägga samma energi på familjen eller jobbet,
• träna eller
• hålla humöret uppe.

En sjukvårdsförsäkring snabbar på processen att bli frisk igen genom mycket snabb specialistvård. Den gör att du inte behöver fundera över om du ska orka dra ditt problem hela den långa vägen genom den offentliga sjukvården.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Du som får problem och har en sjukvårdsförsäkring följer följande steg:

1. Ring numret till försäkringens sjukvårdsrådgivning (alternativt registrera ditt ärende online).

2. Förklara ditt problem för sjuksköterskan i andra änden.

3. Du blir anvisad en tid till specialistläkare när det passar dig, normalt maximalt 7 dagar fram i tiden.

4. Nu äger försäkringsbolaget ärendet och kommer att driva på för att du blir botad/frisk så fort som möjligt. Vid behov opereras du, normalt inom 21 dagar från beslut.

I många fall täcker en sjukvårdsförsäkring också kostnader för offentligvård i form av ex.vis patientavgifter på vårdcentraler och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Vissa sjukvårdsförsäkringar innehåller också självriskfri onlinesjukvård.

Notera att en sjukvårdsförsäkring inte används för akutvård utan för planerad vård. Vid akuta skador ringer du 112 eller åker till akuten.

Vem bör överväga sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården (se skillnaden i behandlingstid mellan sjukvårdsförsäkring och offentligvården här).

Sjukvårdsförsäkring har i regel mycket hög kundnöjdhet, oavsett försäkringsbolag.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

Varför olycksfallsförsäkring?

Teckna en olycksfallsförsäkring för att skydda din ekonomi, i händelse av ett allvarligt olycksfall.

Att bli invalid efter en olycka kan påverka livet på många sätt, inte minst ekonomiskt. Kanske tvingas du:

 • byta jobb
 • gå ned i arbetstid eller
 • handikappanpassa hemmet.

Det gör att pengarna från en olycksfallsförsäkring blir ett välkommet tillskott.

Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

Invaliditetsersättningen är den i särklass viktigaste parametern i olycksfallsförsäkringar.

 • Om du får bestående kroppsliga problem (medicinsk invaliditet) efter en olycka betalas en summa pengar ut till de efterlevande.
 • I många olycksfallsförsäkringar ingår också ekonomisk invaliditet, vilket innebär att du får ersättning om du permanent får svårt att arbeta, alltså problem att försörja dig.

Ersättningen som betalas ut baseras på vald storlek på försäkringen multiplicerat med grad av invaliditet, vilken kan variera från 1 % – 100 %.

 • Ersättningar som sveda och värk samt ersättningar för utlägg i samband med olycksfallet ingår i många fall också i olycksfallsförsäkringen.

Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar var och en ut invaliditetsersättning, medan ersättning för ex.vis utlägg bara ersätts av en av försäkringarna.

 • I ett fåtal försäkringar ingår även plötsliga, oväntade händelser som kommer inifrån kroppen, ex.vis hjärtinfarkt eller stroke. Det gäller ex.vis för den olycksfallsförsäkring som du kan teckna genom forsakringforalla.se.

Vem bör överväga olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring är ett relativt billigt skydd, som de flesta människor bör överväga, möjligen med undantag för förmögna personer.

Vilket belopp ska jag välja?

En vanlig storlek på olycksfallsförsäkring är 30 basbelopp, vilket motsvarar ca 1.350.000 kronor. Det innebär att du vid en fullständig invaliditet får 1,35 mkr och vid exempelvis en 50 %-ig invaliditet får drygt 670.000 kr. De flesta olycksfallsförsäkringar innehåller dock åldersavtrappning, vilket innebär att storleken minskar med åldern. Vill du kompensera för det kan du teckna en större olycksfallsförsäkring, i många försäkringsbolag upp till 50 basbelopp.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.