Hjälp dig själv mot vårdgarantin

Den här artikeln visar hur Du kan göra dig mindre beroende av den svenska vårdgarantin.


Vårdgarantin i Sverige

En för landet gemensam vårdgaranti infördes den 1 november 2005.

Den innebär i korthet att1:

  • Primärvården ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller via besök, samma dag som patienten tar kontakt. Inom 3 dagar ska medicinsk bedömning ha getts av läkare eller legitimerad vårdpersonal inom primärvården.
  • Tid ska erbjudas hos den specialiserade vården inom 90 dagar från remiss.
  • Behandling (ex.vis operation) ska därefter erbjudas inom 90 dagar.

Vårdköer

I oktober 2020 gäller följande väntetider i vården2.

92 % fick en primärvårdskontakt samma dag de sökte.

79 % fick medicinsk bedömning inom 3 dagar.

78 % fick specialistvårdstid inom 90 dagar.

62 % fick därefter operation / åtgärd inom 90 dagar.

Det är alltså lätt att inse att vården är under tryck, men det beror inte bara på pandemin, utan siffrorna har sett liknande ut under många år. Vårdgarantin uppnås alltså i en majoritet av fallen men för sällan, särskilt gällande fall som kräver specialistvård eller ytterligare behandling.

Så, hur löser Du problemet?


Olika sorters sjukvårdsförsäkringar

En lösning för dig som individ är att teckna en sjukvårdsförsäkring.

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring ger Dig i normalfallet vård i Sverige, och gäller för de allra flesta sjukdomstillstånd. Den fungerar så att du tar kontakt med försäkringsbolaget som första kontakt, dvs när du vill uppsöka vården. Vissa sjukvårdsförsäkringar kan man bara utnyttja efter att ha fått en remiss från den offentliga vården, men remiss behövs inte i de som erbjuds av oss.

En annan typ av sjukvårdsförsäkring, Global Specialistvård, ger vård utomlands, vid särskilt allvarliga diagnoser. Det innebär att du får din diagnos i den svenska vården. Är diagnosen en av de vanliga, men allvarliga, diagnoser (ex.vis cancer) som omfattas av försäkringen så får du behandlingen på ett sjukhus som är världsledande inom vård av patienter med just din specifika diagnos.


Vad ska man teckna?

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring är en bra försäkring att ha som grund. Vi har i tidigare inlägg varit inne på fördelen med att teckna en försäkring med högre självrisk, nämligen att priset blir så mycket lägre för försäkringen. Ofta kan man behålla dessa till pensionsålder (vår gäller till 70 års ålder) alternativt blir de mycket dyra vid hög ålder.

Försäkringen Global Specialistvård är ett komplement eller en ersättning för dig som verkligen vill ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna att överleva en allvarlig diagnos, där flera av de klassiska västerländska dödsorsakerna ingår. Den här försäkringen kan behållas ända till 85 års ålder så länge den tecknas innan 65 års ålder. Dessutom till ett mycket bra pris.

Läs mer och ha möjlighet att teckna försäkringarna här.

1 https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-stallning/nationella-vardgarantin/

2 https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges

NYHET 200526: Global Specialistvård nu i Sverige

Försäkring För Alla kan nu som en av de första återförsäljarna i Sverige erbjuda en specialistvårdsförsäkring som ger dig vård av världsledande specialister (inklusive resa och boende för dig och en anhörig) om du drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukdomar som omfattas är bland annat elakartad cancer, neurokirurgi, benmärgstransplantation och kranskärlskirurgi.

Försäkringen tecknas via vår samarbetspartner Unika Försäkringar, där du också kan läsa mer om försäkringen.

PRESSMEDDELANDE 190329: Försäkring För Alla spränger miljonvallen

Drygt två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av miljonvallen avseende tecknade premier sedan starten.

”En miljon är en psykologiskt viktig gräns som för många markerar skillnaden mellan ett lyckosamt koncept och ett som dör i sin linda. Att erbjuda fler att kunna teckna försäkringsskydd för sig och sina kära, tack vare lägre inträdeskrav, har visat sig vara en lyckad satsning. Det ger oss självförtroende och mod att oförtrutet satsa vidare”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

MER LIVFÖRSÄKRING UTAN KRÅNGEL

Varför ska du teckna livförsäkring?

Teckna en livförsäkring (eller med ett annat ord – dödsfallsförsäkring) för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Hur fungerar en livförsäkring & hur stor ska den vara?

En livförsäkring betalar ut en summa pengar till efterlevande. En bra tumregel kan vara att välja ett skydd på halva bolånet plus 250.000 – 500.000 kr per hemmavarande barn, ju yngre barn desto större livförsäkring. Lägg till mer om din partner tjänar mindre än du.

Vill du räkna på ditt pris (som är beroende av din ålder) och teckna försäkring utan hälsodeklaration och via mobilt bank-ID så klicka här.

Mer livförsäkring utan hälsodeklaration

Idag är det lättare att teckna livförsäkring än tidigare, eftersom det kan göras via nätet och utan att fylla i hälsodeklaration. Tecknar du utan hälsodeklaration måste du dock oftast intyga att du är fullt arbetsför.

Hos oss på Försäkring För Alla tecknas alla försäkringar mot full arbetsförhet, och du kan teckna upp till 27 basbelopp [EDIT 210202: idag max 12 basbelopp (ca 570.000 kr 2021)] livförsäkring utan hälsodeklaration genom att kombinera våra två livförsäkringar från IF respektive Euro Accident [EDIT 210202: IF har utgått ur vårt sortiment]. Båda betalar givetvis ut om du skulle avlida, dessutom utan att efterlevande behöver hålla reda på att försäkringarna finns.

Se pris och teckna här.

Förkovra dig lite mer inom livförsäkring i vår korta guide.

Läs mer om skillnaden mellan en livförsäkring och ett låneskydd här.

NYHET 181221: Ännu mer livförsäkring utan hälsodeklaration

[EDIT 210202: Produkten IF livförsäkring har utgått] Lagom till jul kommer Försäkring För Alla med en efterlängtad nyhet. För oss är beskedet årets julklapp, även om nyheten inte är möjlig att teckna förrän efter nyår. Via en ny försäkringsgivare kommer du som kund nämligen att kunna teckna en större livförsäkring.

Gränsen har tidigare varit 12 basbelopp, men alldeles i inledningen av det nya året kan du se fram emot att kunna teckna ytterligare 15 basbelopp för att skydda dina efterlevande ekonomiskt.

12 basbelopp har varit i minsta laget för många, varför vi är glada att presentera den här nyheten, menar Kettil Möller, en av initiativtagarna till Försäkring För Alla.

PRESSMEDDELANDE 181221: Försäkring För Alla når halv miljon i premievolym

Nära två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av halvmiljonsvallen.

”Vi hade en målsättning att nå 300.000 kr i premievolym det första året, något vi också uppnådde. Dock har vi fler annullationer än när vi rådger personligen. Om det beror på att kunder tecknar försäkring när de redan har fått besvär eller om det är av någon annan orsak vet vi ännu inte”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

Initiativet kommer efter nyår med en efterfrågad nyhet i försäkringsutbudet, i och med möjligheten för kunderna att teckna ytterligare livförsäkring utan hälsodeklaration.

Strokedagen – vi inkluderar stroke i vår olycksfallsförsäkring

För oss på Försäkring För Alla är stroke ett bra exempel på en allvarlig olycka. Men det tycker inte alla. Till exempel ersätts inte strokedrabbade genom en vanlig olycksfallsförsäkring.

  • Därför har vi valt att omfatta även några inifrån kommande diagnoser i vår olycksfallsförsäkring genom Euro Accident. Till exempel stroke. Till exempel hjärtinfarkt.

Teckna vår olycksfallsförsäkring här.

FÖRSÄKRA FAMILJEN – vilka personförsäkringar behövs?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka personförsäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så kontakta oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

young-woman-1745173_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

ENSAMSTÅENDE MED BARN

father-656734_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.


GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även är aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

family-3043408_1280 (2)
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

NYHET 180122: Sjuk- och Arbetslöshetsförsäkring utgår

Försäkringsbolag Euro Accident har – pga överutnyttjande och därmed bristande lönsamhet i produkten – beslutat sig för att kraftigt höja premien på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, samt inte längre tillåta nyteckning i produkten. Försäkring För Alla tvingas därför sluta erbjuda momentet. Befintliga försäkringstagare får behålla försäkringen, dock till en kraftigt höjd premie.

Har du som försäkringstagare till försäkringen ytterligare frågor, vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig.

EN KORT GUIDE OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför sjukvårdsförsäkring?

Teckna en sjukvårdsförsäkring för att få ett friskare och gladare liv.

Att bli sjuk eller få andra kroppsliga begränsningar påverkar livet på oerhört många sätt, inte minst mentalt. Kanske kan du inte längre:

• lägga samma energi på familjen eller jobbet,
• träna eller
• hålla humöret uppe.

En sjukvårdsförsäkring snabbar på processen att bli frisk igen genom mycket snabb specialistvård. Den gör att du inte behöver fundera över om du ska orka dra ditt problem hela den långa vägen genom den offentliga sjukvården.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Du som får problem och har en sjukvårdsförsäkring följer följande steg:

1. Ring numret till försäkringens sjukvårdsrådgivning (alternativt registrera ditt ärende online).

2. Förklara ditt problem för sjuksköterskan i andra änden.

3. Du blir anvisad en tid till specialistläkare när det passar dig, normalt maximalt 7 dagar fram i tiden.

4. Nu äger försäkringsbolaget ärendet och kommer att driva på för att du blir botad/frisk så fort som möjligt. Vid behov opereras du, normalt inom 21 dagar från beslut.

I många fall täcker en sjukvårdsförsäkring också kostnader för offentligvård i form av ex.vis patientavgifter på vårdcentraler och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Vissa sjukvårdsförsäkringar innehåller också självriskfri onlinesjukvård.

Notera att en sjukvårdsförsäkring inte används för akutvård utan för planerad vård. Vid akuta skador ringer du 112 eller åker till akuten.

Vem bör överväga sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården (se skillnaden i behandlingstid mellan sjukvårdsförsäkring och offentligvården här).

Sjukvårdsförsäkring har i regel mycket hög kundnöjdhet, oavsett försäkringsbolag.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.