Självriskförsäkring bil

En självriskförsäkring till bil kan vara ett värdefullt tillägg till din bilförsäkring, men hur fungerar den egentligen? Läs vidare för att få en bättre förståelse av hur denna försäkring kan ge dig ekonomisk trygghet när du kör din bil.

Vad är självrisk?

Självrisk är den summa pengar som en försäkringstagare eller en person måste betala själv när det uppstår en skada, förlust eller händelse som täcks av en försäkring eller ett avtal. Det är den kostnad som individen eller organisationen måste täcka innan försäkringsbolaget eller den andra parten börjar ersätta eller täcka kostnaderna. Du kan läsa mer om vad självrisk är hos Watercircles. De belyser även vikten av att teckna en självriskförsäkring om du råkar ut för en olycka.

Så fungerar en självriskförsäkring

En självriskförsäkring är en typ av försäkring som täcker självrisken i andra försäkringar. I grund och botten fungerar det så att om du har andra försäkringar som har en självrisk, kan du köpa en självriskförsäkring som täcker den självrisken om en skada eller förlust inträffar.

Försäkringen kan vara användbar för att minska de ekonomiska påfrestningarna vid en skada eller förlust och kan ge extra trygghet för försäkringstagaren. För att kunna använda en självriskförsäkring måste du först ha en bilförsäkring.

Vad innebär självriskreducering?

Med självriskreducering kan du minska den självrisk som normalt gäller för din försäkring, vilket i sin tur kan leda till lägre ekonomiska kostnader för dig om en försäkringshändelse inträffar. Det finns olika sätt att uppnå självriskreducering, och det kan variera beroende på vilken typ av försäkring det gäller. Här är några exempel på hur självriskreducering kan fungera:

Höjning av självrisken

Genom att frivilligt höja den självrisk som du är beredd att betala vid en skada kan du få en lägre försäkringspremie. Detta innebär att du tar på dig en större del av kostnaden om något skulle hända, men din försäkringskostnad minskar.

Försäkringstillägg

Du kan också köpa tilläggsförsäkringar eller paket som minskar självrisken i specifika situationer. Till exempel kan en självriskreduceringsförsäkring minska självrisken för skador som inträffar vid uthyrning av fordon.

Långvarig oförändrad självrisk

Vissa försäkringsbolag erbjuder fördelar för lojala kunder som inte har haft några skador på länge. Detta kan innebära att din självrisk minskar ju längre tid du har haft försäkringen utan skador.

Teckna självriskförsäkring till bil

Assistansbolagets självriskförsäkring till bil är din nyckel till ekonomisk trygghet vid fordonsolyckor. Med deras försäkring kan du undvika dyra självrisker och få ersättning för upp till 10 000 kr per försäkringsperiod. Det betyder att du inte behöver oroa dig för kostnaderna som kan uppstå i händelse av en skada på ditt fordon. Deras självriskförsäkring gäller för alla bilar som du äger eller privatleasar, och det bästa av allt är att självrisken alltid är 0 kr i samband med en eller flera ersättningsbara fordonsskador.

Vem betalar självrisk vid krock?

Vid en kollision är det vanligtvis föraren som orsakade olyckan som betalar självrisk vid krock. Självrisken är den kostnad som föraren måste täcka själv när bilen råkar ut för en skada. Skadorna som uppstått på grund av krocken ersätts vanligtvis av det försäkringsbolag som tillhör den föraren som orsakade olyckan. Denna försäkring täcker kostnaderna för skadereparation och eventuella ersättningar till andra drabbade parter.

Fördelar med försäkringen

Att ha en självriskförsäkring för din bil kan erbjuda flera fördelar och trygghet i händelse av en olycka eller skada. Här är några av de fördelar som en självriskförsäkring kan erbjuda:

Kostnadsbesparing

Med denna försäkring minskar du din ekonomiska risk om du skulle råka ut för en olycka eller skada på din bil. Istället för att själv behöva betala hela självrisken kan försäkringen täcka denna kostnad, vilket kan innebära besparingar för dig.

Smidigare hantering

Med en självriskförsäkring kan du enkelt och smidigt hantera självrisken i händelse av en skada. Du behöver inte tänka på att ha tillräckligt med pengar tillgängliga för att täcka kostnaden, eftersom försäkringen tar hand om det.

Flexibilitet

Självriskförsäkringar kan vara mycket flexibla och anpassningsbara till dina behov. Du kan vanligtvis välja självriskenivå och andra detaljer som passar din budget och situation.

Skydd för din ekonomi

Genom att minska din ekonomiska exponering i händelse av en olycka hjälper försäkringen till att skydda din ekonomiska stabilitet och undvika plötsliga kostnader som kan vara svåra att hantera.

Minskad oro

Med en självriskförsäkring behöver du inte bekymra dig över att ha tillräckligt med pengar i reserv för att täcka en eventuell självrisk. Det ger dig större sinnesfrid och mindre stress i din vardag.