Genom upphandling har vi möjlighet att erbjuda försäkringar som ger dig personförsäkringsskydd till riktigt bra villkor och priser.


Vi har ett stort utbud av försäkringar. De olika försäkringarna omfattar ex.vis ersättning om du blir skadad i ett olycksfall, ersättning till efterlevande om du avlider, ditt barns olycka eller sjukdom och möjlighet till mycket snabb vård i Sverige eller världsledande vård utomlands.