Se ditt pris och teckna försäkring direkt!

För dig som vill ha ett extra starkt skydd vid sjukdom!

Trygghetspaketet innehåller tre olika försäkringar som var för sig eller i kombination lämnar ersättning vid långvarig/allvarlig sjukdom.

Kritisk sjukdom lämnar engångsersättning vid diagnos av allvarlig sjukdom.

Sjukförsäkringen lämnar ersättning för inkomstbortfall om Du blir till minst 25% arbetsoförmögen pga sjukdom eller olycksfall.

Trygghetskapitalet ersätter med ett engångsbelopp vid arbetsoförmåga mer än 25%.