Global Specialistvård

Se pris och teckna försäkring här.

Försäkringen Global Specialistvård tecknar du för att snabbt få tillgång till världsledande sjukvård om du skulle drabbas av en allvarlig sjukdom. I Sverige kan kötiden tidvis vara mycket lång. För ex.vis prostatacancer är genomsnittstiden för behandling 4-5 månader.

Du får med försäkringen tillgång till ett internationellt nätverk av specialister där du får hjälp av de som är experter på just din diagnos om du drabbas av:

  • Cancerbehandling i världsklass
  • Kranskärlskirurgi
  • Byte eller reparation av hjärtklaff
  • Neurokirurgi
  • Organtransplantation från levande donator
  • Benmärgstransplantation

Diagnosen får du via den vanliga vården. Därefter kontaktar du försäkringsbolaget, vars globala samarbetspartner Further presenterar några sjukhus för dig att välja mellan. Du väljer. Resa, behandling och boende för dig och en anhörig ingår.