NYHET 200526: Global Specialistvård nu i Sverige

Försäkring För Alla kan nu som en av de första återförsäljarna i Sverige erbjuda en specialistvårdsförsäkring som ger dig vård av världsledande specialister (inklusive resa och boende för dig och en anhörig) om du drabbas av en allvarlig diagnos. Sjukdomar som omfattas är bland annat elakartad cancer, neurokirurgi, benmärgstransplantation och kranskärlskirurgi.

Försäkringen tecknas via vår samarbetspartner Unika Försäkringar, där du också kan läsa mer om försäkringen.

PRESSMEDDELANDE 190329: Försäkring För Alla spränger miljonvallen

Drygt två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av miljonvallen avseende tecknade premier sedan starten.

”En miljon är en psykologiskt viktig gräns som för många markerar skillnaden mellan ett lyckosamt koncept och ett som dör i sin linda. Att erbjuda fler att kunna teckna försäkringsskydd för sig och sina kära, tack vare lägre inträdeskrav, har visat sig vara en lyckad satsning. Det ger oss självförtroende och mod att oförtrutet satsa vidare”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

NYHET 181221: Ännu mer livförsäkring utan hälsodeklaration

[EDIT 210202: Produkten IF livförsäkring har utgått] Lagom till jul kommer Försäkring För Alla med en efterlängtad nyhet. För oss är beskedet årets julklapp, även om nyheten inte är möjlig att teckna förrän efter nyår. Via en ny försäkringsgivare kommer du som kund nämligen att kunna teckna en större livförsäkring.

Gränsen har tidigare varit 12 basbelopp, men alldeles i inledningen av det nya året kan du se fram emot att kunna teckna ytterligare 15 basbelopp för att skydda dina efterlevande ekonomiskt.

12 basbelopp har varit i minsta laget för många, varför vi är glada att presentera den här nyheten, menar Kettil Möller, en av initiativtagarna till Försäkring För Alla.

PRESSMEDDELANDE 181221: Försäkring För Alla når halv miljon i premievolym

Nära två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av halvmiljonsvallen.

”Vi hade en målsättning att nå 300.000 kr i premievolym det första året, något vi också uppnådde. Dock har vi fler annullationer än när vi rådger personligen. Om det beror på att kunder tecknar försäkring när de redan har fått besvär eller om det är av någon annan orsak vet vi ännu inte”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

Initiativet kommer efter nyår med en efterfrågad nyhet i försäkringsutbudet, i och med möjligheten för kunderna att teckna ytterligare livförsäkring utan hälsodeklaration.

NYHET 180122: Sjuk- och Arbetslöshetsförsäkring utgår

Försäkringsbolag Euro Accident har – pga överutnyttjande och därmed bristande lönsamhet i produkten – beslutat sig för att kraftigt höja premien på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, samt inte längre tillåta nyteckning i produkten. Försäkring För Alla tvingas därför sluta erbjuda momentet. Befintliga försäkringstagare får behålla försäkringen, dock till en kraftigt höjd premie.

Har du som försäkringstagare till försäkringen ytterligare frågor, vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig.

PRESSMEDDELANDE 170612: Försäkring För Alla utmanar jättarna

Pressmeddelande •  Jun 12, 2017 21:56 CEST

Försäkring För Alla tar en ny, modern approach i en annars trögrörlig bransch, genom mycket enkla hälsokrav och blankettlöst tecknande. Med öppna armar välkomnar Försäkring För Alla även de som tidigare har haft svårt att teckna personförsäkring.

Försäkringsbranschen domineras av några bjässar, som styr den och dess utveckling. Under många år har det varit standard med pappersblanketter och hälsoundersökningar, där det sistnämnda har hindrat en stor kategori människor från att få ett tillfredsställande försäkringsskydd. För att råda bot på detta har Försäkring För Alla under våren lanserat ett betydligt enklare alternativ, ett alternativ som gör försäkringar tillgängliga för en kategori som traditionellt har haft svårt att få försäkring.

”Vi gör det möjligt för många fler att skydda sig och sina nära, genom att lätta upp hälsokraven kraftigt. Det gör det möjligt även för den stora kategori människor, som tidigare nekats försäkring, att vara trygga med sin ekonomi vid oväntade händelser”, säger Tobias Brudin, en av grundarna till initiativet Försäkring För Alla.

Inga klausuler eller premieförhöjningar

De försäkringar som kan tecknas skyddar vid sjukdom, olycksfall, dödsfall och arbetslöshet – händelser som kan leda till stor ekonomisk skada för både den enskilde och dennes familj. Livförsäkringar har tidigare varit en särskilt svår försäkringstyp att teckna för den som velat slippa tuffa hälsoprövningar.

”Det förekommer hos Försäkring För Alla inga individuella klausuler och inga premieförhöjningar, vilket leder till att alla är försäkrade på lika villkor. Det känns moraliskt riktigt, och vi är glada att kunna ge så många fler familjer och individer möjlighet till ett tryggare liv” menar Kettil Möller, medarbetare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Försäkringarna tecknas online

Förutom de betydligt enklare hälsokraven presenterar Försäkring För Alla en annan stor förbättring för försäkringskunderna.

”Vi har valt att digitalisera ansökningsprocessen för att underlätta för internetgenerationen. För dem passar det inte med pappersblanketter och hälsodeklarationer, vilket gör att många står oförsäkrade idag. De kan nu enkelt surfa in på www.forsakringforalla.se och på några minuter teckna personförsäkringar. Några klick och en digital signatur senare är personen försäkrad efter att själv ha valt innehåll och belopp”, säger Tobias Brudin.

Försäkring För Alla är resultatet av kundernas önskemål

Båda två arbetar till vardags som försäkringsförmedlare och har bra insyn i försäkringsmarknaden samt vad som efterfrågas. De ser Försäkring För Alla som en kundskapad produkt.

”Enkelhet är något som i mycket hög grad efterfrågas idag. Många är trötta på tröga och tidskrävande ansökningsprocesser, som kan sluta med premieförhöjningar, klausuler och läkarundersökningar. Försäkring För Alla är resultatet av deras åsikter” fortsätter Tobias.

Genom självtecknade försäkringar via hemsidan och mycket enkla hälsokrav moderniserar Försäkring För Alla försäkringsbranschen, och gör den tillgänglig för många, många fler.

För mer information, kontakta:

Tobias Brudin, marknadsansvarig, 073-7830113, tobias.brudin@luxorfinans.se

Vi erbjuder försäkringar med bra villkor och enkla hälsokrav till bra priser – online.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113

NYHET 170613: Försäkring För Alla växer fort – tillgodoser ett uppdämt behov?

Nyhet •  Jun 13, 2017 14:45 CEST

Sedan lanseringen 30/1 har ett drygt 50-tal kunder tecknat drygt 70 försäkringar genom Försäkring För Alla – direkt via www.forsakringforalla.se, blankettlöst.

”Det låter inte så mycket, men man ska komma ihåg att detta händer inom området personförsäkringar, en bransch som normalt är hårt bunden av traditioner, och jobbar uppsökande”, säger initiativtagaren Pär Ojanen från Västerås.

Sedan 1/5 har premievolymen fyrfaldigats, och senaste 4 veckorna fördubblats. Det innebär att det den senaste 4-veckorsperioden har tecknats i genomsnitt drygt en ny försäkring om dagen.

”Jag är överraskad, då jag från början såg detta projekt som lite av en chansning. Vem tecknar personförsäkringar direkt via nätet? Jag har själv jobbat som försäkringsförmedlare i snart sju år och det är oerhört sällan någon hör av sig till mig och aktivt vill teckna försäkring. Normalt drivs försäljningen i vår bransch från utbudssidan, inte av kunderna själva.”, säger marknadsansvarig Tobias Brudin från Norrköping.

För ytterligare information, kontakta Tobias Brudin, marknadsansvarig.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113