MER LIVFÖRSÄKRING UTAN KRÅNGEL

Varför ska du teckna livförsäkring?

Teckna en livförsäkring (eller med ett annat ord – dödsfallsförsäkring) för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Hur fungerar en livförsäkring & hur stor ska den vara?

En livförsäkring betalar ut en summa pengar till efterlevande. En bra tumregel kan vara att välja ett skydd på halva bolånet plus 250.000 – 500.000 kr per hemmavarande barn, ju yngre barn desto större livförsäkring. Lägg till mer om din partner tjänar mindre än du.

Vill du räkna på ditt pris (som är beroende av din ålder) och teckna försäkring utan hälsodeklaration och via mobilt bank-ID så klicka här.

Mer livförsäkring utan hälsodeklaration

Idag är det lättare att teckna livförsäkring än tidigare, eftersom det kan göras via nätet och utan att fylla i hälsodeklaration. Tecknar du utan hälsodeklaration måste du dock oftast intyga att du är fullt arbetsför.

Hos oss på Försäkring För Alla tecknas alla försäkringar mot full arbetsförhet, och du kan teckna upp till 27 basbelopp (ca 1.250.000 kr 2019) livförsäkring utan hälsodeklaration genom att kombinera våra två livförsäkringar från IF respektive Euro Accident. Båda betalar givetvis ut om du skulle avlida, dessutom utan att efterlevande behöver hålla reda på att försäkringarna finns.

Se pris och teckna här.

Förkovra dig lite mer inom livförsäkring i vår korta guide.

Läs mer om skillnaden mellan en livförsäkring och ett låneskydd här.

Strokedagen – vi inkluderar stroke i vår olycksfallsförsäkring

För oss på Försäkring För Alla är stroke ett bra exempel på en allvarlig olycka. Men det tycker inte alla. Till exempel ersätts inte strokedrabbade genom en vanlig olycksfallsförsäkring.

 • Därför har vi valt att omfatta även några inifrån kommande diagnoser i vår olycksfallsförsäkring genom Euro Accident. Till exempel stroke. Till exempel hjärtinfarkt.

Teckna vår olycksfallsförsäkring här.

FÖRSÄKRA FAMILJEN – vilka personförsäkringar behövs?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka personförsäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så kontakta oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

young-woman-1745173_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

ENSAMSTÅENDE MED BARN

father-656734_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om olycksfallsförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.


GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om olycksfallsförsäkring i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även är aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

family-3043408_1280 (2)
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om olycksfallsförsäkring i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

EN KORT GUIDE OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför sjukvårdsförsäkring?

Teckna en sjukvårdsförsäkring för att få ett friskare och gladare liv.

Att bli sjuk eller få andra kroppsliga begränsningar påverkar livet på oerhört många sätt, inte minst mentalt. Kanske kan du inte längre:

• lägga samma energi på familjen eller jobbet,
• träna eller
• hålla humöret uppe.

En sjukvårdsförsäkring snabbar på processen att bli frisk igen genom mycket snabb specialistvård. Den gör att du inte behöver fundera över om du ska orka dra ditt problem hela den långa vägen genom den offentliga sjukvården.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Du som får problem och har en sjukvårdsförsäkring följer följande steg:

1. Ring numret till försäkringens sjukvårdsrådgivning (alternativt registrera ditt ärende online).

2. Förklara ditt problem för sjuksköterskan i andra änden.

3. Du blir anvisad en tid till specialistläkare när det passar dig, normalt maximalt 7 dagar fram i tiden.

4. Nu äger försäkringsbolaget ärendet och kommer att driva på för att du blir botad/frisk så fort som möjligt. Vid behov opereras du, normalt inom 21 dagar från beslut.

I många fall täcker en sjukvårdsförsäkring också kostnader för offentligvård i form av ex.vis patientavgifter på vårdcentraler och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Vissa sjukvårdsförsäkringar innehåller också självriskfri onlinesjukvård.

Notera att en sjukvårdsförsäkring inte används för akutvård utan för planerad vård. Vid akuta skador ringer du 112 eller åker till akuten.

Vem bör överväga sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården (se skillnaden i behandlingstid mellan sjukvårdsförsäkring och offentligvården här).

Sjukvårdsförsäkring har i regel mycket hög kundnöjdhet, oavsett försäkringsbolag.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

Varför olycksfallsförsäkring?

Teckna en olycksfallsförsäkring för att skydda din ekonomi, i händelse av ett allvarligt olycksfall.

Att bli invalid efter en olycka kan påverka livet på många sätt, inte minst ekonomiskt. Kanske tvingas du:

 • byta jobb
 • gå ned i arbetstid eller
 • handikappanpassa hemmet.

Det gör att pengarna från en olycksfallsförsäkring blir ett välkommet tillskott.

Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

Invaliditetsersättningen är den i särklass viktigaste parametern i olycksfallsförsäkringar.

 • Om du får bestående kroppsliga problem (medicinsk invaliditet) efter en olycka betalas en summa pengar ut till de efterlevande.
 • I många olycksfallsförsäkringar ingår också ekonomisk invaliditet, vilket innebär att du får ersättning om du permanent får svårt att arbeta, alltså problem att försörja dig.

Ersättningen som betalas ut baseras på vald storlek på försäkringen multiplicerat med grad av invaliditet, vilken kan variera från 1 % – 100 %.

 • Ersättningar som sveda och värk samt ersättningar för utlägg i samband med olycksfallet ingår i många fall också i olycksfallsförsäkringen.

Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar var och en ut invaliditetsersättning, medan ersättning för ex.vis utlägg bara ersätts av en av försäkringarna.

 • I ett fåtal försäkringar ingår även plötsliga, oväntade händelser som kommer inifrån kroppen, ex.vis hjärtinfarkt eller stroke. Det gäller ex.vis för den olycksfallsförsäkring som du kan teckna genom forsakringforalla.se.

Vem bör överväga olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring är ett relativt billigt skydd, som de flesta människor bör överväga, möjligen med undantag för förmögna personer.

Vilket belopp ska jag välja?

En vanlig storlek på olycksfallsförsäkring är 30 basbelopp, vilket motsvarar ca 1.350.000 kronor. Det innebär att du vid en fullständig invaliditet får 1,35 mkr och vid exempelvis en 50 %-ig invaliditet får drygt 670.000 kr. De flesta olycksfallsförsäkringar innehåller dock åldersavtrappning, vilket innebär att storleken minskar med åldern. Vill du kompensera för det kan du teckna en större olycksfallsförsäkring, i många försäkringsbolag upp till 50 basbelopp.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM LIVFÖRSÄKRING

Varför livförsäkring?

Teckna en livförsäkring för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Om du dör så försvinner en lön i din familj, vilket kan leda till att den kvarvarande familjen måste sänka sin livskvalitet.

Det kan innebära att din partner, för att få ekonomin att gå ihop:

 • tvingas flytta ut ur huset eller lägenheten, eller kanske
 • måste jobba mer än tidigare

Normalt sett vill man snarare i ett sådant läge gå ned i arbetstid för att hinna ta hand om allt det praktiska själv, då partnern inte längre kan bidra.

Hur fungerar en livförsäkring?

Om du avlider och har en livförsäkring betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska få pengarna. Har du flera livförsäkringar betalar var och en ut enligt avtalet. Försäkringsbolaget får oftast informationen utan att efterlevande behöver meddela försäkringsbolaget.

Vem bör överväga livförsäkring?

 1. Om din inkomst är större än din partners och ni har gemensamma kostnader som din partner själv behöver stå för om du avlider, bör du överväga livförsäkring.
 2. Har du och din partner gemensamma barn bör du överväga livförsäkring. Barn kostar alltid att uppfostra, och en inkomst räcker sämre än två.
 3. Har du egna barn (särkullbarn) så har de omgående rätt till sin andel av din kvarlåtenskap, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för din partner. Stämmer detta in på dig bör du överväga livförsäkring.
 4. Är du sambo (oavsett med eller utan barn) och äger ditt boende tillsammans med sambon, bör du överväga livförsäkring. Sambor ärver nämligen inte varandra, samtidigt som båda i normalfallet är solidariskt ansvariga för att betala lånet. Sambon förlorar med andra ord halva boendet om du avlider, men har kvar hela lånet.

Vilket belopp ska jag välja?

Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Är din inkomst den huvudsakliga i familjen bör du välja en större summa.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

VÅRD 7 GÅNGER FORTARE

Vid årsskiftet 2016 hade drygt 649 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med 22 000 personer, eller 3,5 procent, jämfört med samma period 2015 (svenskforsakring.se).

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring i korthet:

 • Försäkringen ger den försäkrade sjukvårdsrådgivning och vård snabbt. Den ger trygghet och stöd om du blir sjuk.
 • Sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

För att ge en jämförelse mellan en sjukvårdsförsäkring kontra offentlig vård ser det ut såhär:

Sjukvårdsförsäkring Försäkring För Alla

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Specialist inom 7 arbetsdagar
 3. Operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar efter beslut

Offentlig vård (Enligt förordning (2010:349) om vårdgaranti)

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Allmänläkare inom 7 dagar
 3. Specialist inom 90 dagar
 4. Operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut

I offentlig vård tar det alltså upp till 7 gånger så lång tid som om du hade haft en sjukvårdsförsäkring. Det betyder att det kan ta över ett halvår som du kan få gå obehandlad inom den offentliga vården. Det är inte heller ovanligt att offentligvården inte uppfyller vårdgarantin (vantetider.se).

Det som kan vara värt att tänka på är inte bara tiden du får vänta på operation eller åtgärd utan den försämrade livskvalitet och bortfall av inkomst det skapar. Så att ha en sjukvårdsförsäkring kan både ge ett bättre liv och spara pengar.

Men vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring? De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel del hälsorelaterade frågor för att du ska få en sjukvårdsförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du önskar. Vår sjukvårdsförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses

SKILLNAD MELLAN LIVFÖRSÄKRING OCH LIVFÖRSÄKRING?

Under många år i försäkringsbranschen har jag levt med tanken att det inte är någon skillnad mellan en livförsäkring och en livförsäkring. Generellt sett är en livförsäkring mycket enkel – om en person går bort får de efterlevande en summa pengar. De får den summa som den som går bort har valt som försäkringsbelopp. Pengarna betalas ut som en klumpsumma utan skatteavdrag. Men – det finns olikheter.

Försäkring För Allas livförsäkring innehåller två moment som kan vara värda att titta närmare på, Fatal sjukdom och Barnskydd.

Med momentet Fatal sjukdom kan du få ut 50 % av försäkringsbeloppet innan du dör. Villkoren för det är att en specialistläkare ska ha bedömt att du med största sannolikhet går bort inom 12 månader. Dessa pengar kan användas till bättre vård eller – om hälsan tillåter – att resa eller äta hummer oftare.

Med momentet Barnskydd får du som har arvsberättigade barn ett prisbasbelopp (44 800 kr, 2017) om någon av dina barn skulle gå bort före 18 års ålder. Tanken med momentet är att om ett barn går bort så har du som förälder råd att exempelvis avstå jobb under en period som är väldigt jobbig.

Det innebär att vår livförsäkring:

 1. Täcker mer än en traditionell livförsäkring
 2. Går snabbt och enkelt att teckna direkt via hemsidan och
 3. har enkla hälsokrav*.

Vem som kan tänkas ha behov av en livförsäkring kan du läsa i tidigare inlägg. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) 28 kr per månad upp till 40 års ålder. Mellan 40 och 55 år kostar den 67 kr per månad och efter 55 år 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

BARNFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många barn är till stor del oförsäkrade idag, särskilt när det gäller följdproblem efter sjukdom. Det allmänna skyddet som finns via skolor och socialförsäkringssystemet är inte tillräckligt. Försäkringar via förskola och skola täcker bara olyckshändelser, och ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom.

Enligt Råd & Rön är det därför en självklarhet att ha en barnförsäkring för ditt barn (www.radron.se). Tyvärr beviljas alltför få barn av olika anledningar barnförsäkring i de större försäkringsbolagen. Vart fjärde barn får avslag eller något undantag i sin barnförsäkring.

Därför har vi tagit fram ett alternativ för alla barn. Vår barnförsäkring kan alla få oavsett tidigare skador eller sjukdomar. Barnet eller barnen behöver inte ens fylla i en hälsodeklaration.

Ett eller fler barn?

Fördelen med vår barnförsäkring är också att du, om du har flera barn, inte betalar premien per barn utan väljer det som kallas flerbarnsförsäkring. Redan vid ett barn är barnförsäkringen prisvärd, men väljer du flerbarnsalternativet betalar du lika mycket oavsett om du har två eller fler barn. Faktum är att det lönar sig redan vid två barn.

Vad kostar en barnförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår barnförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men som ett exempel så kostar en barnförsäkring på ett barn på 20 prisbasbelopp (896 000 kr) 93 kr per månad. Storleken på försäkringen är direkt avgörande för hur mycket som betalas ut om barnet blir skadat. Väljer du en flerbarnspremie vilket innefattar två eller flera barn på samma belopp som ovan kostar den 117 kr per månad. Gå in och läs mer eller teckna direkt.

KAN JAG LITA PÅ ATT FÅ PENGAR OM JAG BLIR SJUKSKRIVEN?

Du kanske har någon du känner som blivit svårt sjuk, men ändå utförsäkrad, eller har läst om det i media?

Allt fler börjar bli medvetna om Försäkringskassans tuffare regler, men det färre känner till är reglerna också har försämrat dina försäkringar via jobbet!

Svårare få ersättning via Försäkringskassan

Vid kortare sjukskrivning får du under vissa förutsättningar sjukpenning från försäkringskassan. Men sjukpenningen är tidsbegränsad.

Blir du så allvarligt skadad eller sjuk att du inte kan återgå till arbetet måste du ansöka om sjukersättning. Då gäller mycket tuffa regler. För att ha rätt till sjukersättning gäller bland annat att ”Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden.” (Källa: Försäkringskassan)

 • Det här innebär att det krävs att Försäkringskassan bedömer att du inte kan arbeta ens i särskilt anpassade jobb i till exempel arbetsmarknadsåtgärder för att du ska få sjukersättning.

Reglernas negativa effekt på försäkringar via jobbet

De här hårdare reglerna har fått en för de flesta mindre känd effekt.

 • De har avsevärt försämrat ditt försäkringsskydd via jobbet. För att få pengar från i stort sett alla försäkringar som ger ersättning på grund av arbetsoförmåga är Försäkringskassans beslut nämligen helt eller delvis avgörande.

Hur behöver du tänka för att öka tryggheten?

Det finns några få typer av försäkringar som ger ersättning oberoende av vad Försäkringskassan beslutar, nämligen de som kan ge ersättning baserat på medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en funktionsnedsättning som fastställs oberoende av hur det påverkar ditt arbete.

I enkla ord. Du kan bli blind på ena ögat och fortfarande kunna jobba. Du får i ett sådant läge ersättning för medicinsk invaliditet från din försäkring, men inget från Försäkringskassan.

 • Vill du därför ha någon typ av skydd som är oberoende av försäkringskassans bedömning så ska du teckna försäkringar som ger dig ersättning baserat på just medicinsk invaliditet!

Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig

Vår olycksfallsförsäkring kan ge ersättning både för arbetsoförmåga och för medicinsk invaliditet. Vid bestående skada på grund av ett olycksfall kan du alltså få ersättning från försäkringen även om försäkringskassan säger nej.

Läs mer om vår olycksfallsförsäkring här. Se pris och teckna försäkring utan hälsodeklaration direkt på nätet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.