VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG OM JAG BLIR SJUK ELLER RÅKAR UT FÖR EN OLYCKA?

Ersättningskollen

Skyddet för Dig om Du blir sjuk eller råkar ut för en olycka varierar kraftigt beroende på om Du har anställning eller inte, vilka försäkringar Du har via jobbet och vilka försäkringar Du har privat.

För att få en övergripande bild över Ditt skydd kan Du gå in på www.ersattningskollen.se – ett samarbete mellan några aktörer i försäkringsbranschen och Försäkringskassan.

På Ersättningskollen får Du inte bara en bild över ditt nuvarande sjuk- eller olycksfallsskydd, utan också tips på vilka försäkringar Du kan teckna om Du inte är nöjd med Ditt nuvarande skydd. Försäkring För Alla, som Du just nu besöker, använder Länsförsäkringar och Euro Accident som försäkringsgivare, men istället för att klicka Dig vidare från Ersättningskollen till försäkringsbolagens respektive hemsidor så kan Du ta en genväg till våra upphandlade försäkringar här. Då slipper Du förhandla själv, utan når direkt upphandlade priser och i många fall bättre villkor. Dessutom kan de flesta försäkringar tecknas utan hälsodeklaration, och när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring, behöver Du inte ens vara fullt arbetsför. Den tecknas helt utan hälsoförklaring.

Kompensation för utebliven lön

Om du blir sjukskriven så kan Du få ersättning från Försäkringskassan på upp till 77,6 % av Din lön, om Du har en årslön på 8 prisbasbelopp eller lägre. För lön däröver får Du inget från Försäkringskassan, vilket betyder att Du år 2021 kan få en ersättning på maximalt ca 24.600 kr/mån (eller lägre om Din lön understiger 31733 kr/mån).

Anställd statligt, kommunalt, i regionen eller via privat företag med kollektivavtal?

Om Du är anställd statligt, kommunalt, i en region eller via ett privatägt företag med kollektivavtal så har Du med stor säkerhet ytterligare ca 10 % av Din lön i ersättning, från dag 15 av din sjukskrivning. Dessförinnan står arbetsgivaren för Din ersättning, förutom karensdagen. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan.

Anställd i privat företag utan kollektivavtal?

Ovanstående gäller också i många fall om Du är anställd av ett icke kollektivavtalat företag och klassas som arbetare (om bolaget har FORA-avtal). Är Du tjänsteman så börjar ersättningen oftast betala ut efter 90 dagars sjukskrivning. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan. I många fall är det tyvärr också så att arbetsgivaren inte har tecknat sjukförsäkring för Dig. Var därför noga med att höra Dig för om sjukförsäkring hos Din arbetsgivare. Nöj Dig aldrig med svaret att försäkringar finns, utan be om namnet på försäkringsbolaget eller försäkringsbolagen så att Du kan ställa frågan direkt till det/dem om sjukförsäkring finns.

Eget företag?

Om Du har eget företag är Din försäkringssituation helt beroende av Ditt eget agerande. Är Du noggrann så har Du tecknat en sjukförsäkring som åtminstone kompenserar upp till ca 90 % av Din lön. Vanligt är dock att Du har tecknat en sjukförsäkring upp till så kallad konsolideringsnivå, som tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan ger Dig ca 105-108 % av Din lön efter 90 dagars sjukskrivning, varför Du totalt kan ha en högre ersättning vid sjukdom än om Du jobbar. Förklaringen till detta är att Du som företagare ofta tar lägre än marknadsmässig lön och istället tar utdelning om det går bra. Vid sjukskrivning kan Du förväntas göra en lägre vinst och därmed tvingas avstå vinst, vilket då kompenseras av den större ersättningen från sjukförsäkringen.

Ersättning för invaliditet

Skulle du bli invalidiserad av en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning. Den ersättningen syftar till att ersätta dig för att göra förändringar i livet för att anpassa ditt liv till den invaliditet du har råkat ut för.

Man skiljer mellan förvärvsmässig (ekonomisk) och medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är minskningen av din kroppsliga förmåga, medan förvärvsmässig invaliditet innebär att du får problem att jobba och syftar till att i kompensera för en del av din uteblivna framtida arbetsinkomst. Om båda invaliditetsformerna omfattas i en försäkring, är det oftast bara den som betalar mest av dem som betalar ut.

Försäkring vid Arbetsskada

Många har en försäkring som heter TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) via sin arbetsgivare. Den ingår automatiskt om företaget har försäkringsavtal via FORA, vilket oftast är fallet om kollektivavtal finns, men som många icke kollektivavtalade företag också har. Denna försäkring gäller för både arbetare, företagare och tjänstemän, och kan betala ut ersättning vid invaliditet som uppkommit i arbetet eller på väg dit eller hem. Även andra företagsbetalda olycksfallsförsäkringar förekommer.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

För att nå ersättning för invaliditet kan det vara klokt att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, då både sjukdom och olycksfall är vanliga orsaker till invaliditet (bestående nedsättning av kroppslig funktion eller arbetsförmåga). Dessa ger även ersättning vid ärr och kostnadsersättningar i samband med olycksfall.

Olycksfallsförsäkring

En ren olycksfallsförsäkring ersätter dig endast för en del av de invaliditeter som en sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätter, nämligen enbart om invaliditeten beror på ett olycksfall (plötslig, yttre händelse).

MER LIVFÖRSÄKRING UTAN KRÅNGEL

Varför ska du teckna livförsäkring?

Teckna en livförsäkring (eller med ett annat ord – dödsfallsförsäkring) för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Hur fungerar en livförsäkring & hur stor ska den vara?

En livförsäkring betalar ut en summa pengar till efterlevande. En bra tumregel kan vara att välja ett skydd på halva bolånet plus 250.000 – 500.000 kr per hemmavarande barn, ju yngre barn desto större livförsäkring. Lägg till mer om din partner tjänar mindre än du.

Vill du räkna på ditt pris (som är beroende av din ålder) och teckna försäkring utan hälsodeklaration och via mobilt bank-ID så klicka här.

Mer livförsäkring utan hälsodeklaration

Idag är det lättare att teckna livförsäkring än tidigare, eftersom det kan göras via nätet och utan att fylla i hälsodeklaration. Tecknar du utan hälsodeklaration måste du dock oftast intyga att du är fullt arbetsför.

Hos oss på Försäkring För Alla tecknas alla försäkringar mot full arbetsförhet, och du kan teckna upp till 27 basbelopp [EDIT 210202: idag max 12 basbelopp (ca 570.000 kr 2021)] livförsäkring utan hälsodeklaration genom att kombinera våra två livförsäkringar från IF respektive Euro Accident [EDIT 210202: IF har utgått ur vårt sortiment]. Båda betalar givetvis ut om du skulle avlida, dessutom utan att efterlevande behöver hålla reda på att försäkringarna finns.

Se pris och teckna här.

Förkovra dig lite mer inom livförsäkring i vår korta guide.

Läs mer om skillnaden mellan en livförsäkring och ett låneskydd här.

Strokedagen – vi inkluderar stroke i vår olycksfallsförsäkring

För oss på Försäkring För Alla är stroke ett bra exempel på en allvarlig olycka. Men det tycker inte alla. Till exempel ersätts inte strokedrabbade genom en vanlig olycksfallsförsäkring.

 • Därför har vi valt att omfatta även några inifrån kommande diagnoser i vår olycksfallsförsäkring genom Euro Accident. Till exempel stroke. Till exempel hjärtinfarkt.

Teckna vår olycksfallsförsäkring här.

FÖRSÄKRA FAMILJEN – vilka personförsäkringar behövs?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka personförsäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så kontakta oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

young-woman-1745173_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

ENSAMSTÅENDE MED BARN

father-656734_1280 (2)
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.


GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även är aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

family-3043408_1280 (2)
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en ren olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk– och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om en ren olycksfallsförsäkring (som inte innehåller ersättning för sjukdom) i vår försäkringsskola.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Läs gärna mer om livförsäkring i vår försäkringsskola.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 365 000 kr 2018). Läs gärna mer om barnförsäkring i vår försäkringsskola.

Se pris här och, om du önskar, teckna försäkring på några minuter.

EN KORT GUIDE OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför sjukvårdsförsäkring?

Teckna en sjukvårdsförsäkring för att få ett friskare och gladare liv.

Att bli sjuk eller få andra kroppsliga begränsningar påverkar livet på oerhört många sätt, inte minst mentalt. Kanske kan du inte längre:

• lägga samma energi på familjen eller jobbet,
• träna eller
• hålla humöret uppe.

En sjukvårdsförsäkring snabbar på processen att bli frisk igen genom mycket snabb specialistvård. Den gör att du inte behöver fundera över om du ska orka dra ditt problem hela den långa vägen genom den offentliga sjukvården.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Du som får problem och har en sjukvårdsförsäkring följer följande steg:

1. Ring numret till försäkringens sjukvårdsrådgivning (alternativt registrera ditt ärende online).

2. Förklara ditt problem för sjuksköterskan i andra änden.

3. Du blir anvisad en tid till specialistläkare när det passar dig, normalt maximalt 7 dagar fram i tiden.

4. Nu äger försäkringsbolaget ärendet och kommer att driva på för att du blir botad/frisk så fort som möjligt. Vid behov opereras du, normalt inom 21 dagar från beslut.

I många fall täcker en sjukvårdsförsäkring också kostnader för offentligvård i form av ex.vis patientavgifter på vårdcentraler och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Vissa sjukvårdsförsäkringar innehåller också självriskfri onlinesjukvård.

Notera att en sjukvårdsförsäkring inte används för akutvård utan för planerad vård. Vid akuta skador ringer du 112 eller åker till akuten.

Vem bör överväga sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården (se skillnaden i behandlingstid mellan sjukvårdsförsäkring och offentligvården här).

Sjukvårdsförsäkring har i regel mycket hög kundnöjdhet, oavsett försäkringsbolag.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

Varför olycksfallsförsäkring?

Teckna en olycksfallsförsäkring för att skydda din ekonomi, i händelse av ett allvarligt olycksfall.

Att bli invalid efter en olycka kan påverka livet på många sätt, inte minst ekonomiskt. Kanske tvingas du:

 • byta jobb
 • gå ned i arbetstid eller
 • handikappanpassa hemmet.

Det gör att pengarna från en olycksfallsförsäkring blir ett välkommet tillskott.

Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

Invaliditetsersättningen är den i särklass viktigaste parametern i olycksfallsförsäkringar.

 • Om du får bestående kroppsliga problem (medicinsk invaliditet) efter en olycka betalas en summa pengar ut till de efterlevande.
 • I många olycksfallsförsäkringar ingår också ekonomisk invaliditet, vilket innebär att du får ersättning om du permanent får svårt att arbeta, alltså problem att försörja dig.

Ersättningen som betalas ut baseras på vald storlek på försäkringen multiplicerat med grad av invaliditet, vilken kan variera från 1 % – 100 %.

 • Ersättningar som sveda och värk samt ersättningar för utlägg i samband med olycksfallet ingår i många fall också i olycksfallsförsäkringen.

Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar var och en ut invaliditetsersättning, medan ersättning för ex.vis utlägg bara ersätts av en av försäkringarna.

Vem bör överväga olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring är ett relativt billigt skydd, som de flesta människor bör överväga, möjligen med undantag för förmögna personer.

Vilket belopp ska jag välja?

En vanlig storlek på olycksfallsförsäkring är 30 basbelopp, vilket motsvarar ca 1.428.000 kronor (gäller för 2021). Det innebär att du vid en fullständig invaliditet får 1,43 mkr och vid exempelvis en 50 %-ig invaliditet får drygt 710.000 kr. De flesta olycksfallsförsäkringar innehåller dock åldersavtrappning, vilket innebär att storleken minskar med åldern. Vill du kompensera för det kan du teckna en större olycksfallsförsäkring, i många försäkringsbolag upp till 50 basbelopp.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM LIVFÖRSÄKRING

Varför livförsäkring?

Teckna en livförsäkring för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Om du dör så försvinner en lön i din familj, vilket kan leda till att den kvarvarande familjen måste sänka sin livskvalitet.

Det kan innebära att din partner, för att få ekonomin att gå ihop:

 • tvingas flytta ut ur huset eller lägenheten, eller kanske
 • måste jobba mer än tidigare

Normalt sett vill man snarare i ett sådant läge gå ned i arbetstid för att hinna ta hand om allt det praktiska själv, då partnern inte längre kan bidra.

Hur fungerar en livförsäkring?

Om du avlider och har en livförsäkring betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska få pengarna. Har du flera livförsäkringar betalar var och en ut enligt avtalet. Försäkringsbolaget får oftast informationen utan att efterlevande behöver meddela försäkringsbolaget.

Vem bör överväga livförsäkring?

 1. Om din inkomst är större än din partners och ni har gemensamma kostnader som din partner själv behöver stå för om du avlider, bör du överväga livförsäkring.
 2. Har du och din partner gemensamma barn bör du överväga livförsäkring. Barn kostar alltid att uppfostra, och en inkomst räcker sämre än två.
 3. Har du egna barn (särkullbarn) så har de omgående rätt till sin andel av din kvarlåtenskap, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för din partner. Stämmer detta in på dig bör du överväga livförsäkring.
 4. Är du sambo (oavsett med eller utan barn) och äger ditt boende tillsammans med sambon, bör du överväga livförsäkring. Sambor ärver nämligen inte varandra, samtidigt som båda i normalfallet är solidariskt ansvariga för att betala lånet. Sambon förlorar med andra ord halva boendet om du avlider, men har kvar hela lånet.

Vilket belopp ska jag välja?

Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Är din inkomst den huvudsakliga i familjen bör du välja en större summa.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

VÅRD 7 GÅNGER FORTARE

Vid slutet av 2019 hade drygt 681 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med ca 3 procent, jämfört med samma period 2018 (svenskforsakring.se).

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring i korthet:

 • Försäkringen ger den försäkrade sjukvårdsrådgivning och vård snabbt. Den ger trygghet och stöd om du blir sjuk.
 • Sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

För att ge en jämförelse mellan en sjukvårdsförsäkring kontra offentlig vård ser det ut såhär:

Sjukvårdsförsäkring Försäkring För Alla

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Specialist inom 7 arbetsdagar
 3. Operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar efter beslut

Offentlig vård (Enligt förordning (2010:349) om vårdgaranti)

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Allmänläkare inom 7 dagar
 3. Specialist inom 90 dagar
 4. Operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut

I offentlig vård tar det alltså upp till 7 gånger så lång tid som om du hade haft en sjukvårdsförsäkring. Det betyder att det kan ta över ett halvår som du kan få gå obehandlad inom den offentliga vården. Det är inte heller ovanligt att offentligvården inte uppfyller vårdgarantin (vantetider.se).

Det som kan vara värt att tänka på är inte bara tiden du får vänta på operation eller åtgärd utan den försämrade livskvalitet och bortfall av inkomst det skapar. Så att ha en sjukvårdsförsäkring kan både ge ett bättre liv och spara pengar.

Men vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring? De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel del hälsorelaterade frågor för att du ska få en sjukvårdsförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du önskar. Vår sjukvårdsförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses

SKILLNAD MELLAN LIVFÖRSÄKRING OCH LIVFÖRSÄKRING?

Under många år i försäkringsbranschen har jag levt med tanken att det inte är någon skillnad mellan en livförsäkring och en livförsäkring. Generellt sett är en livförsäkring mycket enkel – om en person går bort får de efterlevande en summa pengar. De får den summa som den som går bort har valt som försäkringsbelopp. Pengarna betalas ut som en klumpsumma utan skatteavdrag. Men – det finns olikheter.

Försäkring För Allas livförsäkring innehåller två moment som kan vara värda att titta närmare på, Fatal sjukdom och Barnskydd.

Med momentet Fatal sjukdom kan du få ut 50 % av försäkringsbeloppet innan du dör. Villkoren för det är att en specialistläkare ska ha bedömt att du med största sannolikhet går bort inom 12 månader. Dessa pengar kan användas till bättre vård eller – om hälsan tillåter – att resa eller äta hummer oftare.

Med momentet Barnskydd får du som har arvsberättigade barn ett prisbasbelopp (47 600 kr, 2021) om någon av dina barn skulle gå bort före 18 års ålder. Tanken med momentet är att om ett barn går bort så har du som förälder råd att exempelvis avstå jobb under en period som är väldigt jobbig.

Det innebär att vår livförsäkring:

 1. Täcker mer än en traditionell livförsäkring
 2. Går snabbt och enkelt att teckna direkt via hemsidan och
 3. har enkla hälsokrav*.

Vem som kan tänkas ha behov av en livförsäkring kan du läsa i tidigare inlägg. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring år 2021 på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad upp till 40 års ålder. Mellan 40 och 55 år kostar den 71 kr per månad och efter 55 år 151 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

BARNFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många barn är till stor del oförsäkrade idag, särskilt när det gäller följdproblem efter sjukdom. Det allmänna skyddet som finns via skolor och socialförsäkringssystemet är inte tillräckligt. Försäkringar via förskola och skola täcker bara olyckshändelser, och ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom.

Enligt Råd & Rön är det därför en självklarhet att ha en barnförsäkring för ditt barn (www.radron.se). Tyvärr beviljas alltför få barn av olika anledningar barnförsäkring i de större försäkringsbolagen. Vart fjärde barn får avslag eller något undantag i sin barnförsäkring.

Därför har vi tagit fram ett alternativ för alla barn. Vår barnförsäkring kan alla få oavsett tidigare skador eller sjukdomar. Barnet eller barnen behöver inte ens fylla i en hälsodeklaration.

Ett eller fler barn?

Fördelen med vår barnförsäkring är också att du, om du har flera barn, inte betalar premien per barn utan väljer det som kallas flerbarnsförsäkring. Redan vid ett barn är barnförsäkringen prisvärd, men väljer du flerbarnsalternativet betalar du lika mycket oavsett om du har två eller fler barn. Faktum är att det lönar sig redan vid två barn.

Vad kostar en barnförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår barnförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men som ett exempel så kostar en barnförsäkring på ett barn på 20 prisbasbelopp (952 000 kr år 2021) 117 kr per månad (år 2021). Storleken på försäkringen är direkt avgörande för hur mycket som betalas ut om barnet blir skadat. Väljer du en flerbarnspremie vilket innefattar två eller flera barn på samma belopp som ovan kostar den 152 kr per månad (år 2021). Gå in och läs mer eller teckna direkt.