Sjukvårdsförsäkring

I den allmänna vården kan du få vänta upp till 90 dagar på att få träffa en specialist och sedan ytterligare 90 dagar från beslut om behandling tills du faktiskt får hjälp.

En SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING ger dig snabb tillgång till privat specialistvård. Professionella sjuksköterskor, ett auktoriserat vårdgivarnätverk och en digital E-vårdstjänst finns här för dig om du är i behov av vård. Du får träffa en specialistläkare inom 7 dagar, och slipper ta den långa vägen via vårdcentralen. Om du vill ha möjlighet till snabb vård kan du teckna en sjukvårdsförsäkring. Tecknas mot full arbetsförhet*.

OBSERVERA att du kan välja ett alternativ med lite högre självrisk (1500 kr istället för 500 kr) till ett mycket bra pris.Klara, 32 år:
”Jag är företagare och har inte tid att vara sjuk. Är jag borta ett halvår kanske inte mitt företag överlever. Jag tecknade sjukvårdsförsäkring för att få snabb vård om något händer”Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården. Det som kan vara värt att tänka på är inte bara tiden du får vänta på operation eller åtgärd utan den försämrade livskvalitet och bortfall av inkomst det skapar. Så att ha en sjukvårdsförsäkring kan både ge ett bättre liv och spara pengar.

En sjukvårdsförsäkring kan kosta från några hundra kronor i i månaden till närmare tusenlappen beroende på din ålder, val av bolag samt omfattning, Genom att teckna försäkring med något högre självrisk kan du många gånger få ett betydligt bättre pris. Vi erbjuder sjukvårdsförsäkring med både högre och lägre självrisk till riktigt konkurrenskraftiga priser. Vill du se vilket pris vi kan erbjuda dig på sjukvårdsförsäkring klickar du på den röda knappen, "Se pris & teckna försäkring här", längst upp på sidan.

De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel del hälsorelaterade frågor för att du ska få en sjukvårdsförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du önskar. Vår sjukvårdsförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den. Tänk dock på att om du har en pågående skad/sjukdom eller kvarvarande problem från sjukdom som du ej är fullt återställd från så kommer försäkringen ej täcka dessa.

Du är fullt arbetsför under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.