Försäkring För Alla är ett försäkringskoncept som för närvarande är stängt för nyteckning. Befintliga försäkringar gäller tillsvidare som tidigare.

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet under tillsyn från finansinspektionen.

De försäkringar som erbjuds via Försäkring För Alla är upphandlade via Hjerta, som är en av Nordens största organisationer med fristående försäkringsförmedlare. Upphandlingar genomförs för att uppnå stordriftsfördelar i form av bättre villkor och bättre pris.

Bakomliggande försäkringsbolag är Euro Accident Livförsäkring AB (516401-6783), Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) (502010-9681) samt Unika Försäkringar (559150-1183)Länkar till tillsynsmyndighet, upphandlande bolag, och SFM
Finansinspektionen
Hjerta
Svenska Försäkringsförmedlares Förening (SFM)


fbknappFölj oss på Facebook