Olycksfallsförsäkring


Tar du risker ibland? En OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation om du drabbas av invaliditet till följd av en olycka. Vid invaliditet behöver de flesta planera om sin livssituation, vilket normalt är förknippat med kostnader. Majoriteten av alla svenskar är olycksfallsförsäkrade genom arbetet men skyddet gäller endast till och från samt på arbetet. Vill du också vara skyddad på fritiden kan du teckna en egen olycksfallsförsäkring som gäller heltid. Vår olycksfallsförsäkring via Euro Accident tecknas mot full arbetsförhet medan olycksfallsförsäkringen i Länsförsäkringar tecknas helt utan hälsoförklaring.Karin, 50 år:
”På grund av att mina försäkringar på jobbet inte täcker fritid känns det tryggt att ha ett skydd som täcker dygnet runt vid olycksfall”En olycksfallsförsäkring tecknas för att livet kan bli dyrare om ett olycksfall inträffar. I värsta fall kan ett olycksfall leda till invaliditet med nedsatt arbetsförmåga som kan påverka din ekonomi. De flesta har redan en olycksfallsförsäkring via jobbet men den är oftast mycket begränsad och i regel täcker den endast på-, till-  och från arbetet. För att ha ett skydd även på fritiden behöver du ofta komplettera med en olycksfallsförsäkring som gäller heltid.

Det är alltid den försäkrade som får ersättning från en olycksfallsförsäkring vid skada. Det är alltså alltid den person som blir skadad som får den ekonomiska kompensationen.

En olycksfallsförsäkring är generellt sätt en billig försäkring som kostar från 10 talet kronor i månaden till dryga hundralappen. Priset på en olycksfallsförsäkring påverkas beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Vill du se vilket pris vi kan erbjuda dig på olycksfallsförsäkring klickar du på den röda knappen, "Se pris & teckna försäkring här", längst upp på sidan.

Vår olycksfallsförsäkring kan tecknas mot full arbetsförhet*. Uppfyller du fullt arbetsför kan du alltså teckna försäkringen oavsett tidigare sjukdom.

Du är fullt arbetsför under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.