Livförsäkring


En LIVFÖRSÄKRING tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider. En livförsäkring kan vara bra om du har barn, lån eller har någon närstående som idag helt eller i viss mån är beroende av dina inkomster. Har du behov av ett ekonomiskt skydd till dina närstående kan du teckna livförsäkring. Tecknas upp till 12 basbelopp mot full arbetsförhet*.

OBS! Det finns även möjlighet till högre belopp, dock kräver det hälsodeklaration. Vill du teckna högre belopp klickar du först på länken för att Teckna försäkring ovan, därefter ”Teckna allt” uppe i det vänstra hörnet.


Sven, 31 år:
”Jag tecknade en livförsäkring för att ge min familj ekonomisk trygghet om det värsta skulle inträffa.”

Inga, 48 år:
”För mig är det viktigt att min sambo har råd att bo kvar i vår lägenhet om jag går bort. Därför tecknade jag en livförsäkring”En livförsäkring för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.
Är din inkomst är större än din partners och ni har gemensamma kostnader, som exempelvis boende eller gemensamma barn som din partner själv behöver stå för om du avlider?
Är du sambo (oavsett med eller utan barn) och äger ditt boende tillsammans med sambon? Sambor ärver inte varandra, samtidigt som båda i normalfallet är solidariskt ansvariga för att betala lånet.
Lever du med en partner men har egna barn från tidigare förhållande (särkullbarn)? Om du avlider kan det få stora ekonomiska konsekvenser för din partner. Särkullebarn har omgående rätt till sin andel av din kvarlåtenskap.
Då kan du behöva livförsäkring för att ge ekonomisk trygghet till efterlevande.

I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska få pengarna. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar om du skulle avlida.

Ja. Har du flera livförsäkringar betalar var och en ut enligt avtalet. Försäkringsbolaget får oftast informationen utan att efterlevande behöver meddela försäkringsbolaget.

Hur mycket en livförsäkring kostar beror på hur gammal du är och hur högt försäkringsbelopp du tecknar. Ju äldre du och ju högre belopp du skyddar till efterlevande desto dyrare blir försäkringen. En livförsäkring på ett lägre belopp för en ung person kostar endast tiotalet kronor i månaden emedan en högt belopp för en äldre person kan kosta flera hundra kronor i månaden. Vill du se vilket pris vi kan erbjuda dig på livförsäkring klickar du på den röda knappen, "Se pris & teckna försäkring här", längst upp på sidan.

De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel följd av hälsorelaterade frågor för att du ska få en livförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du behöver. Vår livförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet, vilket gör att många flera kan teckna den.

Du är fullt arbetsför under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.