Genom de försäkringar som upphandlats till konceptet kan du skydda dig mot ekonomiska svårigheter vid större livshändelser, utan krav på hälsodeklaration. Det kan röra sig om sjukdom, olycksfall, dödsfall, barns olycka eller sjukdom eller arbetslöshet. Du kan även teckna sjukvårdsförsäkring för snabbare vård.

Du tecknar snabbt och smidigt med enkla hälsokrav direkt via hemsidan. Teckna försäkring här.

Läs om vår livförsäkring

Läs om vår olycksfallsförsäkring

Läs om vår barnförsäkring

Läs om vår sjukvårdsförsäkring