VI LISTAR FÖRSÄKRINGSBOLAGENS KNEP

Som försäkringsköpare bör du vara noga med att läsa förköpsinformationen innan du köper en försäkring, eller anlita en försäkringsförmedlare eller ett försäkringsbolag du verkligen litar på. Hör dig gärna för med vänner och bekanta, hur det har fungerat för dem vid utnyttjande av försäkring i olika bolag.

Tunna villkor

Vissa försäkringsbolag urholkar försäkringarnas innehåll, vilket gör att de kan hålla låga priser och därmed sälja försäkringar på bekostnad av konkurrenterna. Det kan gälla exempelvis:

  • Hemförsäkringar, där vissa ersätter vattenskador som uppstår pga utifrån kommande vatten, medan andra helt nekar sådana skador. De flesta ersätter inte heller vattenskadade ytskikt i badrummet, medan det finns de som gör det.
  • Sjukförsäkringar, där vissa ersätter ex.vis utbrändhet och stressrelaterade besvär eller smärttillstånd i axlar, nacke och rygg medan andra inte gör det.

Avtrappning i försäkringen

Försäkringsbeloppet avtrappas mer eller mindre snabbt med åren. Det kan gälla exempelvis:

  • olycksfallsförsäkringar som minskar snabbt i omfattning för att kunna bibehålla ett lågt pris, eller
  • stora åldersavdrag i villa- eller hemförsäkringen.

Krångliga åtgärder av kund

Utnyttjande av försäkringen kan kräva krångliga åtgärder som minskar möjligheterna att få utbetalt i försäkringen (men vara otydliga med dessa krav). Det kan gälla exempelvis:

  • Sjukvårdsförsäkringar, som kräver remiss från offentligvården för att kunna utnyttjas.
  • Försäkringsbolag, som vid mindre skador, betalar ut direkt efter skadeanmälan via telefon (de litar på kunden) medan andra kräver långa skriftliga redogörelser för vad som hänt.
  • Villa- och hemförsäkringar, som kräver att samtliga boende på adressen måste vara inskrivna i försäkringsbrevet, för att överhuvudtaget betala ersättning.

Betalar ut för lite

En del försäkringsbolag utnyttjar svaga kunder genom att ”erbjuda” en för låg ersättning vid ex.vis en invaliditet. Du har som kund alltid rätt att överklaga ett beslut. Det kan vara tidskrävande, men också lönsamt. Du hittar en guide och brevmall för överklagande här.

Titta gärna på Försäkring För Allas personförsäkringar för inkluderande och rättvisa villkor till bra priser. Eller gå direkt till ”se pris och teckna försäkring”. Genom oss kan även du som har sjukhistoria i många fall teckna försäkring.

NYHET 170613: Försäkring För Alla växer fort – tillgodoser ett uppdämt behov?

Nyhet •  Jun 13, 2017 14:45 CEST

Sedan lanseringen 30/1 har ett drygt 50-tal kunder tecknat drygt 70 försäkringar genom Försäkring För Alla – direkt via www.forsakringforalla.se, blankettlöst.

”Det låter inte så mycket, men man ska komma ihåg att detta händer inom området personförsäkringar, en bransch som normalt är hårt bunden av traditioner, och jobbar uppsökande”, säger initiativtagaren Pär Ojanen från Västerås.

Sedan 1/5 har premievolymen fyrfaldigats, och senaste 4 veckorna fördubblats. Det innebär att det den senaste 4-veckorsperioden har tecknats i genomsnitt drygt en ny försäkring om dagen.

”Jag är överraskad, då jag från början såg detta projekt som lite av en chansning. Vem tecknar personförsäkringar direkt via nätet? Jag har själv jobbat som försäkringsförmedlare i snart sju år och det är oerhört sällan någon hör av sig till mig och aktivt vill teckna försäkring. Normalt drivs försäljningen i vår bransch från utbudssidan, inte av kunderna själva.”, säger marknadsansvarig Tobias Brudin från Norrköping.

För ytterligare information, kontakta Tobias Brudin, marknadsansvarig.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113