SKILLNAD MELLAN LIVFÖRSÄKRING OCH LIVFÖRSÄKRING?

Under många år i försäkringsbranschen har jag levt med tanken att det inte är någon skillnad mellan en livförsäkring och en livförsäkring. Generellt sett är en livförsäkring mycket enkel – om en person går bort får de efterlevande en summa pengar. De får den summa som den som går bort har valt som försäkringsbelopp. Pengarna betalas ut som en klumpsumma utan skatteavdrag. Men – det finns olikheter.

Försäkring För Allas livförsäkring innehåller två moment som kan vara värda att titta närmare på, Fatal sjukdom och Barnskydd.

Med momentet Fatal sjukdom kan du få ut 50 % av försäkringsbeloppet innan du dör. Villkoren för det är att en specialistläkare ska ha bedömt att du med största sannolikhet går bort inom 12 månader. Dessa pengar kan användas till bättre vård eller – om hälsan tillåter – att resa eller äta hummer oftare.

Med momentet Barnskydd får du som har arvsberättigade barn ett prisbasbelopp (47 600 kr, 2021) om någon av dina barn skulle gå bort före 18 års ålder. Tanken med momentet är att om ett barn går bort så har du som förälder råd att exempelvis avstå jobb under en period som är väldigt jobbig.

Det innebär att vår livförsäkring:

 1. Täcker mer än en traditionell livförsäkring
 2. Går snabbt och enkelt att teckna direkt via hemsidan och
 3. har enkla hälsokrav*.

Vem som kan tänkas ha behov av en livförsäkring kan du läsa i tidigare inlägg. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring år 2021 på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad upp till 40 års ålder. Mellan 40 och 55 år kostar den 71 kr per månad och efter 55 år 151 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

BARNFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många barn är till stor del oförsäkrade idag, särskilt när det gäller följdproblem efter sjukdom. Det allmänna skyddet som finns via skolor och socialförsäkringssystemet är inte tillräckligt. Försäkringar via förskola och skola täcker bara olyckshändelser, och ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom.

Enligt Råd & Rön är det därför en självklarhet att ha en barnförsäkring för ditt barn (www.radron.se). Tyvärr beviljas alltför få barn av olika anledningar barnförsäkring i de större försäkringsbolagen. Vart fjärde barn får avslag eller något undantag i sin barnförsäkring.

Därför har vi tagit fram ett alternativ för alla barn. Vår barnförsäkring kan alla få oavsett tidigare skador eller sjukdomar. Barnet eller barnen behöver inte ens fylla i en hälsodeklaration.

Ett eller fler barn?

Fördelen med vår barnförsäkring är också att du, om du har flera barn, inte betalar premien per barn utan väljer det som kallas flerbarnsförsäkring. Redan vid ett barn är barnförsäkringen prisvärd, men väljer du flerbarnsalternativet betalar du lika mycket oavsett om du har två eller fler barn. Faktum är att det lönar sig redan vid två barn.

Vad kostar en barnförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår barnförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men som ett exempel så kostar en barnförsäkring på ett barn på 20 prisbasbelopp (952 000 kr år 2021) 117 kr per månad (år 2021). Storleken på försäkringen är direkt avgörande för hur mycket som betalas ut om barnet blir skadat. Väljer du en flerbarnspremie vilket innefattar två eller flera barn på samma belopp som ovan kostar den 152 kr per månad (år 2021). Gå in och läs mer eller teckna direkt.

KAN JAG LITA PÅ ATT FÅ PENGAR OM JAG BLIR SJUKSKRIVEN?

Du kanske har någon du känner som blivit svårt sjuk, men ändå utförsäkrad, eller har läst om det i media?

Allt fler börjar bli medvetna om Försäkringskassans tuffare regler, men det färre känner till är reglerna också har försämrat dina försäkringar via jobbet!

Svårare få ersättning via Försäkringskassan

Vid kortare sjukskrivning får du under vissa förutsättningar sjukpenning från försäkringskassan. Men sjukpenningen är tidsbegränsad.

Blir du så allvarligt skadad eller sjuk att du inte kan återgå till arbetet måste du ansöka om sjukersättning. Då gäller mycket tuffa regler. För att ha rätt till sjukersättning gäller bland annat att ”Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden.” (Källa: Försäkringskassan)

 • Det här innebär att det krävs att Försäkringskassan bedömer att du inte kan arbeta ens i särskilt anpassade jobb i till exempel arbetsmarknadsåtgärder för att du ska få sjukersättning.

Reglernas negativa effekt på försäkringar via jobbet

De här hårdare reglerna har fått en för de flesta mindre känd effekt.

 • De har avsevärt försämrat ditt försäkringsskydd via jobbet. För att få pengar från i stort sett alla försäkringar som ger ersättning på grund av arbetsoförmåga är Försäkringskassans beslut nämligen helt eller delvis avgörande.

Hur behöver du tänka för att öka tryggheten?

Det finns några få typer av försäkringar som ger ersättning oberoende av vad Försäkringskassan beslutar, nämligen de som kan ge ersättning baserat på medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en funktionsnedsättning som fastställs oberoende av hur det påverkar ditt arbete.

I enkla ord. Du kan bli blind på ena ögat och fortfarande kunna jobba. Du får i ett sådant läge ersättning för medicinsk invaliditet från din försäkring, men inget från Försäkringskassan.

 • Vill du därför ha någon typ av skydd som är oberoende av försäkringskassans bedömning så ska du teckna försäkringar som ger dig ersättning baserat på just medicinsk invaliditet!

Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig

Vår olycksfallsförsäkring kan ge ersättning både för arbetsoförmåga och för medicinsk invaliditet. Vid bestående skada på grund av ett olycksfall kan du alltså få ersättning från försäkringen även om försäkringskassan säger nej.

Läs mer om vår olycksfallsförsäkring här. Se pris och teckna försäkring utan hälsodeklaration direkt på nätet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

 

IDAG HAR DU JOBB, MEN IMORGON…

…finns alltid risken att din arbetsgivare går sämre. Läs mer om vad en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan göra för dig just precis nu [edit 2018: försäkringstypen har utgått ur sortimentet]!

Våren 2017. Hjulen snurrar i Sveriges ekonomi. För närvarande råder extrem högkonjunktur och företag levererar det ena jätteresultatet efter det andra samtidigt som räntan är historiskt låg.

Det är bra för din privata ekonomi. Varför?

building-1080592_1920 (3)

1. Det är sannolikt att du får behålla jobbet så länge företagets ekonomi är stabil, vilket den oftast är i högkonjunktur.

2. Du som har bolån betalar en historiskt låg ränta. Det skapar stora överskott i din ekonomi som ger dig utrymme att investera i ett bättre skydd i händelse av sämre tider.

Varför teckna sjuk- och arbetslöshetsförsäkring nu?

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ger dig ersättning om du blir arbetslös eller sjuk. Varför teckna en just nu, när risken verkar ovanligt låg att du blir arbetslös?

1. Skälet är att en arbetslöshetsförsäkring har kvalificeringstid. Det innebär att du måste ha haft den ett år innan du får reda på ett varsel på ditt företag, för att den ska betala ut om du blir arbetslös. Lågkonjunkturen, och därmed risken att förlora jobbet, är ett år närmare om ett år. Eller rentav redan här.

2. Eftersom du just nu har stora överskott i din ekonomi har du råd att skydda din framtid, dels i form av sparande och dels i form av ett bra försäkringsskydd.

no-money-2070384_1280 (3)3. Arbetslöshet kan slå hårt mot din ekonomi. Maximal ersättning från a-kassa är ca 20 000/månad de första 100 dagarna för att sedan sjunka ytterligare. För dig med en högre lön kan det bli ett mycket stort inkomstbortfall.

4. Även vid sjukdom försämras din privatekonomi. Den högsta ersättningen vid sjukdom från försäkringskassan är ca 21500/månad.

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan ge dig upp till 15000 kronor extra i månaden utöver ersättning från a-kassa eller försäkringskassan vid arbetslöshet eller sjukdom, skattat och klart!

Läs mer om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring (OBS! HAR UTGÅTT). Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

FÖRSÄKRING UTAN HÄLSODEKLARATION

Alla våra försäkringar tecknas utan hälsodeklaration.

Syftet med en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring är att försäkringsbolaget skall kunna göra en bedömning om vilken risk det innebär att ha dig försäkrad. Baksidan är att du på grund av ”fel svar” i hälsodeklarationen kan bli nekad försäkring eller få undantag för vissa skador/kroppsdelar. Har du en diagnos eller ett tidigare sjukdomsfall eller bara hög BMI (men under kontroll) ser vi då och då fall där kunder av vissa försäkringsbolag ibland ”för säkerhets skull” nekas försäkring – trots att du enligt läkares bedömning inte medför en ökad risk för försäkringsbolaget.

Detta tycker vi på Försäkring För Alla är orättvist och rent felaktigt. Tecknar du en försäkring genom oss behöver du därför inte fylla i någon hälsodeklaration, utan det räcker med att du är fullt arbetsför*. Efter att du har ansökt kan du därför aldrig bli nekad en försäkring, däremot gäller ibland generella undantag för pågående skador eller sjukdomar. Se mer under respektive försäkring.

För att se ditt pris klicka här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

EN LIVFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många får problem när de ska teckna en livförsäkring på grund av sjukdomshistoria, BMI eller tidigare skador. Följden av detta blir ofta ett ”tack, men nej tack” från försäkringsbolaget. Idag lever många med sjukdomar, som inte ger en förhöjd risk att dö, men nekas ändå livförsäkring. Detta får till följd att tryggheten för familjen uteblir.

Därför har vi tagit fram ett alternativ som gör att många fler kan teckna livförsäkring. Vår livförsäkring kräver endast att Du är fullt arbetsför* idag, vilket enkelt uttryckt innebär att Du inte får sjukrelaterad ersättning. Det går enkelt att teckna, och Du är försäkrad på några minuter.

I ett tidigare blogginlägg tog vi upp vilka som kan behöva en livförsäkring, där familjer med lån och/eller där det finns barn under 18 år, är i extra stort behov. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp Du väljer och hur gammal Du är. Exempelvis kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad (år 2021) för Dig som inte har fyllt 40. För Dig mellan 40 och 54 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och för Dig, som har fyllt 55 år, är priset 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

FÖRSÄKRA FAMILJEN? HUR SKA MAN TÄNKA OCH VAD KOSTAR DET?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka försäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så maila oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Singel
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter

ENSAMSTÅENDE MED BARN

Singel med barn
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021) och kostar för ett barn 174 kr per månad (år 2021) och för två eller fler barn 227 kr per månad (år 2021).
Teckna försäkringar här på några minuter

GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) är 30 kr per månad (år 2021) för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.
Teckna försäkringar här på några minuter

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

gift-med-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) är 30 kr per månad (år 2021) för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.
Teckna försäkringar här på några minuter

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021) och kostar för ett barn 174 kr per månad (år 2021) och för två eller fler barn 227 kr per månad (år 2021).
Teckna försäkringar här på några minuter

BEHÖVS ALLA FÖRSÄKRINGAR?

Många ställer sig frågan om de ”behöver alla försäkringar”. Svaret då?

Idén med försäkringar är att dela risken mellan många. Alla betalar in pengar till en pott, och om det oväntade händer så tar försäkringsbolaget från potten och betalar ut till den som drabbats. Så långt är allt bra.

Det som inte blir riktigt bra är om någon som inte har behov av en försäkring förmås teckna den på grund av att denne inte orkar förstå innebörden av försäkringen.

Alltså: ”Ja, generellt sett behövs försäkringar eftersom de försäkrade annars inte klarar den skada som försäkringen skyddar mot. Men – det gäller inte för alla – och, viktigast av allt, de flesta behöver inte alla försäkringar.

Några exempel på när försäkring inte behövs:

Livförsäkring – Behövs EJ om du inte har någon som är medberoende av de pengar du tjänar. Det kan gälla om du är ensamstående utan barn, eller om du har en rik partner. Behövs inte heller om den medberoende klarar sig bra genom att denne ärver din förmögenhet (gäller enligt tidigare blogginlägg inte sambo och begränsas om du har särkullbarn).

Alla försäkringar – Behövs EJ om du är tillräckligt förmögen och därmed klarar ekonomin även om du blir invalidiserad eller sjukskriven, om huset brinner ned eller om bilen kraschar.

Helförsäkring Bil – Behövs EJ om du har en bil till ett lågt värde. En tumregel kan vara att, när priset på försäkringen överstiger 10 % av bilens värde blir det lönt att gå ned till halvförsäkring.

Om du har (eller funderar på att teckna) någon försäkring du är fundersam över kan du ställa dig frågan om du klarar dig bra ekonomiskt vid en skada utan försäkringen. Räkna ut:

 • + hur mycket pengar du har sparade
 • + vilka inkomster du har kvar även efter att skadan har skett samt
 • – vilka kostnader du har kvar eller- kostnader som kan uppstå till följd av skadan.

Är du eller din familj tillräckligt mycket på plus efter analysen så behövs inte försäkringen, och då kan du använda pengarna till något roligare.

Gällande andra försäkringar än sådana som erbjuder ekonomisk kompensation (ex.vis sjukvårdsförsäkring, som ger snabb vård), får du ställa dig andra frågor. Gällande sjukvårdsförsäkring handlar det om huruvida du vill ha snabb vård eller om du har tid, råd och lust att vänta 6 månader på en operation.

Behöver du däremot försäkringarna vill vi gärna att du tecknar dem genom oss – eftersom våra försäkringar är prisvärda, har enkla hälsokrav och bra villkor. Dessutom kan du enkelt göra det på fem minuter direkt via vår hemsida. Läs mer om försäkringarna här.

LÅNESKYDD EN BEDRÄGLIG TRYGGHET?

Bolåneskydd eller låneskydd är en – i många fall – bedräglig trygghet som banker erbjuder dig som har bolån hos dem. Det fungerar så att halva lånet skrivs av om du dör.

 • Det gör att värdet av det du efterlämnar i arv ökar.

Om du har särkullbarn (dvs barn från ett tidigare förhållande) har de rätt till sin andel av dödsboet direkt.

 • Det gör att din nuvarande partner kan tvingas ur huset för att dina särkullbarn, på grund av att arvet har ökat i värde via låneskyddet, ska få loss sitt arv.

Om du är sambo så ärver dina/era barn eller, om barn inte finns, dina föräldrar osv. En sambo har inte arvsrätt.

 • Det gör att din sambo kan tvingas ur huset på grund av att dina arvingar vill få loss sina pengar via en påtvingad försäljning av huset.

I vårt jobb som försäkringsförmedlare har vi genom åren många gånger stött på det här problemet. 100 % av gångerna har problemet sin grund i en trevlig, men inte särskilt påläst, privat-”rådgivare” på en bank, som inte vet vad hen egentligen säljer.

Här är lösningen 

 • Är du sambo och/eller har särkullbarn och har ett låneskydd så kan du välja att
  • Teckna en livförsäkring istället.
  • Ta bort låneskyddet och lägg pengarna på rätt sorts skydd, alternativt, om det framställts som om låneskyddet är gratis – vilket det givetvis aldrig är – välj bort det och be din bank ge dig en lägre ränta istället.

En livförsäkring ser till att den du önskar skydda, får utbetalningen direkt till sig om du dör. Då kan hen själv välja om pengarna ska gå till att lösa lånet, till att köpa loss huset från dina efterlevande, eller något annat som underlättar vardagen efter dig. Ett förmånstagarförordnande (som per automatik finns i livförsäkringar) går alltså före både testamente och arvsrätt.

Du kan teckna livförsäkring mot full arbetsförhet* upp till 12 basbelopp (571 200 kr år 2021) via oss på Försäkring För Alla. Räcker inte det, så kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan, så försöker vi hjälpa vi dig.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad upp till 40 års ålder (år 2021). Mellan 40 och 55 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och efter 55 år 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider. Se ditt pris och teckna direkt här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

KAN EN SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING VÄLTA EN KIOSK?

 • Känner du oro över om du får snabb hjälp via den allmänna vården och den allmänna vårdgarantin (se tidigare blogginlägg om väntetider i vården)?
 • Vill du vara säker på snabb hjälp om du skulle bli sjuk?

För oss som har jobbat i branschen i snart ett decennium och följt sjukvårdsförsäkringarnas utveckling är vårt nya sjukvårdsförsäkringsalternativ en riktig kioskvältare.

Teckna vår sjukvårdsförsäkring och välj 1 500 kr i självrisk så erbjuder vi ett pris under 3000 kr/år. Teckna här.

För mer information om vår sjukvårdsförsäkring klicka här.