IDAG HAR DU JOBB, MEN IMORGON…

…finns alltid risken att din arbetsgivare går sämre. Läs mer om vad en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan göra för dig just precis nu [edit 2018: försäkringstypen har utgått ur sortimentet]!

Våren 2017. Hjulen snurrar i Sveriges ekonomi. För närvarande råder extrem högkonjunktur och företag levererar det ena jätteresultatet efter det andra samtidigt som räntan är historiskt låg.

Det är bra för din privata ekonomi. Varför?

building-1080592_1920 (3)

1. Det är sannolikt att du får behålla jobbet så länge företagets ekonomi är stabil, vilket den oftast är i högkonjunktur.

2. Du som har bolån betalar en historiskt låg ränta. Det skapar stora överskott i din ekonomi som ger dig utrymme att investera i ett bättre skydd i händelse av sämre tider.

Varför teckna sjuk- och arbetslöshetsförsäkring nu?

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ger dig ersättning om du blir arbetslös eller sjuk. Varför teckna en just nu, när risken verkar ovanligt låg att du blir arbetslös?

1. Skälet är att en arbetslöshetsförsäkring har kvalificeringstid. Det innebär att du måste ha haft den ett år innan du får reda på ett varsel på ditt företag, för att den ska betala ut om du blir arbetslös. Lågkonjunkturen, och därmed risken att förlora jobbet, är ett år närmare om ett år. Eller rentav redan här.

2. Eftersom du just nu har stora överskott i din ekonomi har du råd att skydda din framtid, dels i form av sparande och dels i form av ett bra försäkringsskydd.

no-money-2070384_1280 (3)3. Arbetslöshet kan slå hårt mot din ekonomi. Maximal ersättning från a-kassa är ca 20 000/månad de första 100 dagarna för att sedan sjunka ytterligare. För dig med en högre lön kan det bli ett mycket stort inkomstbortfall.

4. Även vid sjukdom försämras din privatekonomi. Den högsta ersättningen vid sjukdom från försäkringskassan är ca 21500/månad.

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan ge dig upp till 15000 kronor extra i månaden utöver ersättning från a-kassa eller försäkringskassan vid arbetslöshet eller sjukdom, skattat och klart!

Läs mer om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring (OBS! HAR UTGÅTT). Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

FÖRSÄKRING UTAN HÄLSODEKLARATION

Alla våra försäkringar tecknas utan hälsodeklaration.

Syftet med en hälsodeklaration när du tecknar en försäkring är att försäkringsbolaget skall kunna göra en bedömning om vilken risk det innebär att ha dig försäkrad. Baksidan är att du på grund av ”fel svar” i hälsodeklarationen kan bli nekad försäkring eller få undantag för vissa skador/kroppsdelar. Har du en diagnos eller ett tidigare sjukdomsfall eller bara hög BMI (men under kontroll) ser vi då och då fall där kunder av vissa försäkringsbolag ibland ”för säkerhets skull” nekas försäkring – trots att du enligt läkares bedömning inte medför en ökad risk för försäkringsbolaget.

Detta tycker vi på Försäkring För Alla är orättvist och rent felaktigt. Tecknar du en försäkring genom oss behöver du därför inte fylla i någon hälsodeklaration, utan det räcker med att du är fullt arbetsför*. Efter att du har ansökt kan du därför aldrig bli nekad en försäkring, däremot gäller ibland generella undantag för pågående skador eller sjukdomar. Se mer under respektive försäkring.

För att se ditt pris klicka här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

EN LIVFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många får problem när de ska teckna en livförsäkring på grund av sjukdomshistoria, BMI eller tidigare skador. Följden av detta blir ofta ett ”tack, men nej tack” från försäkringsbolaget. Idag lever många med sjukdomar, som inte ger en förhöjd risk att dö, men nekas ändå livförsäkring. Detta får till följd att tryggheten för familjen uteblir.

Därför har vi tagit fram ett alternativ som gör att många fler kan teckna livförsäkring. Vår livförsäkring kräver endast att Du är fullt arbetsför* idag, vilket enkelt uttryckt innebär att Du inte får sjukrelaterad ersättning. Det går enkelt att teckna, och Du är försäkrad på några minuter.

I ett tidigare blogginlägg tog vi upp vilka som kan behöva en livförsäkring, där familjer med lån och/eller där det finns barn under 18 år, är i extra stort behov. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp Du väljer och hur gammal Du är. Exempelvis kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) 28 kr per månad för Dig som inte har fyllt 40. För Dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för Dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

FÖRSÄKRA FAMILJEN? HUR SKA MAN TÄNKA OCH VAD KOSTAR DET?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka försäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så maila oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Singel
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.
Teckna försäkring här på några minuter

ENSAMSTÅENDE MED BARN

Singel med barn
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr) och kostar för ett barn 139 kr per månad och för två eller fler barn 175 kr per månad.
Teckna försäkringar här på några minuter

GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) är 28 kr per månad för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.
Teckna försäkringar här på några minuter

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

gift-med-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) är 28 kr per månad för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr) och kostar för ett barn 139 kr per månad och för två eller fler barn 175 kr per månad.
Teckna försäkringar här på några minuter

BEHÖVS ALLA FÖRSÄKRINGAR?

Många ställer sig frågan om de ”behöver alla försäkringar”. Svaret då?

Idén med försäkringar är att dela risken mellan många. Alla betalar in pengar till en pott, och om det oväntade händer så tar försäkringsbolaget från potten och betalar ut till den som drabbats. Så långt är allt bra.

Det som inte blir riktigt bra är om någon som inte har behov av en försäkring förmås teckna den på grund av att denne inte orkar förstå innebörden av försäkringen.

Alltså: ”Ja, generellt sett behövs försäkringar eftersom de försäkrade annars inte klarar den skada som försäkringen skyddar mot. Men – det gäller inte för alla – och, viktigast av allt, de flesta behöver inte alla försäkringar.

Några exempel på när försäkring inte behövs:

Livförsäkring – Behövs EJ om du inte har någon som är medberoende av de pengar du tjänar. Det kan gälla om du är ensamstående utan barn, eller om du har en rik partner. Behövs inte heller om den medberoende klarar sig bra genom att denne ärver din förmögenhet (gäller enligt tidigare blogginlägg inte sambo och begränsas om du har särkullbarn).

Alla försäkringar – Behövs EJ om du är tillräckligt förmögen och därmed klarar ekonomin även om du blir invalidiserad eller sjukskriven, om huset brinner ned eller om bilen kraschar.

Helförsäkring Bil – Behövs EJ om du har en bil till ett lågt värde. En tumregel kan vara att, när priset på försäkringen överstiger 10 % av bilens värde blir det lönt att gå ned till halvförsäkring.

Om du har (eller funderar på att teckna) någon försäkring du är fundersam över kan du ställa dig frågan om du klarar dig bra ekonomiskt vid en skada utan försäkringen. Räkna ut:

 • + hur mycket pengar du har sparade
 • + vilka inkomster du har kvar även efter att skadan har skett samt
 • – vilka kostnader du har kvar eller- kostnader som kan uppstå till följd av skadan.

Är du eller din familj tillräckligt mycket på plus efter analysen så behövs inte försäkringen, och då kan du använda pengarna till något roligare.

Gällande andra försäkringar än sådana som erbjuder ekonomisk kompensation (ex.vis sjukvårdsförsäkring, som ger snabb vård), får du ställa dig andra frågor. Gällande sjukvårdsförsäkring handlar det om huruvida du vill ha snabb vård eller om du har tid, råd och lust att vänta 6 månader på en operation.

Behöver du däremot försäkringarna vill vi gärna att du tecknar dem genom oss – eftersom våra försäkringar är prisvärda, har enkla hälsokrav och bra villkor. Dessutom kan du enkelt göra det på fem minuter direkt via vår hemsida. Läs mer om försäkringarna här.

LÅNESKYDD EN BEDRÄGLIG TRYGGHET?

Bolåneskydd eller låneskydd är en – i många fall – bedräglig trygghet som banker erbjuder dig som har bolån hos dem. Det fungerar så att halva lånet skrivs av om du dör.

 • Det gör att värdet av det du efterlämnar i arv ökar.

Om du har särkullbarn (dvs barn från ett tidigare förhållande) har de rätt till sin andel av dödsboet direkt.

 • Det gör att din nuvarande partner kan tvingas ur huset för att dina särkullbarn, på grund av att arvet har ökat i värde via låneskyddet, ska få loss sitt arv.

Om du är sambo så ärver dina/era barn eller, om barn inte finns, dina föräldrar osv. En sambo har inte arvsrätt.

 • Det gör att din sambo kan tvingas ur huset på grund av att dina arvingar vill få loss sina pengar via en påtvingad försäljning av huset.

I vårt jobb som försäkringsförmedlare har vi genom åren många gånger stött på det här problemet. 100 % av gångerna har problemet sin grund i en trevlig, men inte särskilt påläst, privat-”rådgivare” på en bank, som inte vet vad hen egentligen säljer.

Här är lösningen 

 • Är du sambo och/eller har särkullbarn och har ett låneskydd så kan du välja att
  • Teckna en livförsäkring istället.
  • Ta bort låneskyddet och lägg pengarna på rätt sorts skydd, alternativt, om det framställts som om låneskyddet är gratis – vilket det givetvis aldrig är – välj bort det och be din bank ge dig en lägre ränta istället.

En livförsäkring ser till att den du önskar skydda, får utbetalningen direkt till sig om du dör. Då kan hen själv välja om pengarna ska gå till att lösa lånet, till att köpa loss huset från dina efterlevande, eller något annat som underlättar vardagen efter dig. Ett förmånstagarförordnande (som per automatik finns i livförsäkringar) går alltså före både testamente och arvsrätt.

Du kan teckna livförsäkring mot full arbetsförhet* upp till 12 basbelopp (537.600 kr) via oss på Försäkring För Alla. Räcker inte det, så kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan, så försöker vi hjälpa vi dig.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) 28 kr per månad upp till 40 års ålder. Mellan 40 och 55 år kostar den 67 kr per månad och efter 55 år 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider. Se ditt pris och teckna direkt här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

KAN EN SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING VÄLTA EN KIOSK?

 • Känner du oro över om du får snabb hjälp via den allmänna vården och den allmänna vårdgarantin (se tidigare blogginlägg om väntetider i vården)?
 • Vill du vara säker på snabb hjälp om du skulle bli sjuk?

För oss som har jobbat i branschen i snart ett decennium och följt sjukvårdsförsäkringarnas utveckling är vårt nya sjukvårdsförsäkringsalternativ en riktig kioskvältare.

Teckna vår sjukvårdsförsäkring och välj 1 500 kr i självrisk så erbjuder vi ett pris under 3000 kr/år. Teckna här.

För mer information om vår sjukvårdsförsäkring klicka här.

LIVFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många får problem när de ska teckna en livförsäkring på grund av sjukdomshistoria, BMI eller tidigare skador. Följden av detta blir ofta ett ”tack, men nej tack” från försäkringsbolaget. Idag lever många med sjukdomar, som inte ger en förhöjd risk att dö, men nekas ändå livförsäkring. Detta får till följd att tryggheten för familjen uteblir.

Därför har vi tagit fram ett alternativ som gör att många fler kan teckna livförsäkring. Vår livförsäkring kräver endast att Du är fullt arbetsför* idag, vilket enkelt uttryckt innebär att Du inte får sjukrelaterad ersättning. Det går enkelt att teckna, och Du är försäkrad på några minuter.

I ett tidigare blogginlägg tog vi upp vilka som kan behöva en livförsäkring, där familjer med lån och/eller där det finns barn under 18 år, är i extra stort behov. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp Du väljer och hur gammal Du är. Exempelvis kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) 28 kr per månad för Dig som inte har fyllt 40. För Dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för Dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

5 ENKLA TIPS OM DU SKA TECKNA EN OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

När en olycksfallsförsäkring ska tecknas finns det några saker som kan vara värda att tänka på. Nedan följer 5 enkla frågeställningar som kan hjälpa vid planering och val av olycksfallsförsäkring:

1.Vem behöver en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring tecknas för att livet kan bli dyrare om ett olycksfall inträffar. De flesta har redan en försäkring via jobbet men den är oftast mycket begränsad och i regel täcker den tiden på arbetsplatsen samt till och från jobbet. Olyckor händer oftare på fritiden därför bör man fundera på att försäkra upp sig även utanför jobbet.

2.Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring ger ekonomisk ersättning om den försäkrade råkar ut för ett olycksfall. Försäkringen innehåller framför allt två delar: Ekonomisk invaliditet och Medicinsk invaliditet. Med ekonomisk invaliditet menas förlorad framtida arbetsförmåga på grund av olycksfall som gör att du inte kan jobba i samma utsträckning som innan. Tyvärr har flera större fackföreningar förhandlat bort detta i olycksfallsförsäkringen de erbjuder sina medlemmar. Medicinsk invaliditet innebär att om du får en bestående skada till följd av en olycka vilket kan ge ersättning utifrån storleken på skadan(se vidare förklaring under punkt 3). De flesta olycksfallsförsäkringar täcker även utgifter i form av kostnader för sjukhusvistelse, medicin, tandskadekostnader och resekostnader orsakade av ett olycksfall.

3.Vilket belopp ska jag teckna?

Vilket belopp någon bör välja är en svår fråga men här är några saker att fundera kring. Vid tecknandet beslutas ett visst försäkringsbelopp som kan vara skrivet i kronor eller prisbasbelopp(ett prisbasbelopp 2017 är 44 800 kr). När skadan bedöms så utbetalas en viss procent av försäkringsbeloppet. Ett exempel: Är försäkringsbeloppet på medicinsk invaliditet på 1 000 000 kr och den bestående skadan bedöms till 10 % utbetalas 100 000 kr. Det vanligaste försäkringsbeloppet att teckna är mellan 30-40 prisbasbelopp alltså 1 344 000-1 792 000 kr.

4.Vad kostar en olycksfallsförsäkring?

Priset på en olycksfallsförsäkring påverkas beroende på vilket försäkringsbelopp du väljer. Klicka här för att få se ditt pris.

5.Kan jag teckna en försäkring om jag är eller har varit sjuk?

De flesta försäkringsbolag kräver svar på flera hälsorelaterade frågor innan en olycksfallsförsäkring kan tecknas och då kan det vara svårt att få försäkringen. Idag finns alternativ som kan ge det skydd som behövs. Vår olycksfallsförsäkring tecknas mot full arbetsförhet* vilket gör att många fler kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

Observera att ovan tips är generella och inte med säkerhet stämmer in på dig.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

5 ENKLA TIPS OM DU SKA TECKNA EN LIVFÖRSÄKRING

När du ska teckna en livförsäkring så finns det några saker som kan vara värda att veta. Nedan följer 5 enkla frågeställningar som hjälper dig vid planeringen av din livförsäkring:

1.Vem kan tänkas behöva en livförsäkring?

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära och kära ekonomisk trygghet när du avlider.

 • Har du barn under 18 år eller barn som bor hemma?
 • Har du gemensamma lån på hus eller annat?
 • Skulle dina efterlevande få det tufft ekonomiskt om du dör?

Är svaret JA på någon av frågorna så kan en livförsäkring vara nödvändig.

2.Hur fungerar en livförsäkring?

När den försäkrade avlider betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska vara förmånstagare.

3.Vilket belopp ska jag välja?

Vilket belopp du ska välja är en svår fråga men här är några saker att fundera kring. Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Dock kan det finnas andra skäl att välja ett lägre eller högre belopp.

4.Hur mycket kostar en livförsäkring?

Priset för en livförsäkring är lägre för yngre personer och om du tecknar lägre belopp. Behovet är som störst när man har minderåriga barn och nyinköpt villa. Priset för en livförsäkring är relativt lågt varför du bör gå in och se ditt pris.

5.Kan jag teckna en försäkring om jag är eller har varit sjuk?

De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel följd av hälsorelaterade frågor för att du ska få en livförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du behöver. Vår livförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

Observera att ovan tips är generella och inte med säkerhet stämmer in på dig.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.