Barnförsäkring


En BARN- & UNGDOMSFÖRSÄKRING är en helförsäkring för barn och ungdomar som ger ekonomisk ersättning för uppkomna skador samt kringkostnader orsakade av olycksfall eller sjukdom.Emil, 28:
”Jag tecknade barnförsäkring för att jag ska kunna ha råd att gå ned i arbetstid om mitt barn skulle drabbas av någon allvarlig sjukdom så att jag får mer tid att stötta mitt barn”


Många barn är till stor del oförsäkrade idag, särskilt när det gäller följdproblem efter sjukdom. Det allmänna skyddet som finns via skolor och socialförsäkringssystemet är inte tillräckligt. Försäkringar via förskola och skola täcker bara olyckshändelser, och ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom. En barnförsäkring kan ge dig ekonomisk ersättning som gör det möjligt att exempelvis gå ned i arbetstid för att ha mer tid för ditt barn om hen drabbas av ett allvarligt handikapp.

När du tecknar en barnförsäkring väljer du ett försäkringsbelopp. Om ditt barn drabbas av skada betalas en summa pengar ut beroende på hur allvarlig skadan är och hur högt belopp du tecknade försäkringen på. Storleken på försäkringen är direkt avgörande för hur mycket som betalas ut om barnet blir skadat då ersättningen vanligtvis beräknas som procentuell andel av försäkringsbeloppet.

Priset på barnförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men vanligtvis kostar de från ca hundra kronor i månaden och uppåt.  Ju högre belopp du väljer desto dyrare blir den. Har du flera barn kan du många gånger tjäna på att teckna flerbarnsförsäkring.

Många försäkringsbolag kräver hälsodeklaration och därför får många barn avslag. Därför rekommenderas föräldrar ofta att teckna barnförsäkring så tidigt som möjligt. Vår barnförsäkring kan dock alla få oavsett tidigare skador eller sjukdomar. Barnet eller barnen behöver inte ens fylla i en hälsodeklaration. Tänk dock på att barnet lider av sjukdomar/skador som barnet ej är friskförklarat från så kommer dessa ejomfattas av försäkringen.