EN KORT GUIDE OM SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

Varför sjukvårdsförsäkring?

Teckna en sjukvårdsförsäkring för att få ett friskare och gladare liv.

Att bli sjuk eller få andra kroppsliga begränsningar påverkar livet på oerhört många sätt, inte minst mentalt. Kanske kan du inte längre:

• lägga samma energi på familjen eller jobbet,
• träna eller
• hålla humöret uppe.

En sjukvårdsförsäkring snabbar på processen att bli frisk igen genom mycket snabb specialistvård. Den gör att du inte behöver fundera över om du ska orka dra ditt problem hela den långa vägen genom den offentliga sjukvården.

Hur fungerar en sjukvårdsförsäkring?

Du som får problem och har en sjukvårdsförsäkring följer följande steg:

1. Ring numret till försäkringens sjukvårdsrådgivning (alternativt registrera ditt ärende online).

2. Förklara ditt problem för sjuksköterskan i andra änden.

3. Du blir anvisad en tid till specialistläkare när det passar dig, normalt maximalt 7 dagar fram i tiden.

4. Nu äger försäkringsbolaget ärendet och kommer att driva på för att du blir botad/frisk så fort som möjligt. Vid behov opereras du, normalt inom 21 dagar från beslut.

I många fall täcker en sjukvårdsförsäkring också kostnader för offentligvård i form av ex.vis patientavgifter på vårdcentraler och receptbelagda läkemedel upp till högkostnadsskyddet. Vissa sjukvårdsförsäkringar innehåller också självriskfri onlinesjukvård.

Notera att en sjukvårdsförsäkring inte används för akutvård utan för planerad vård. Vid akuta skador ringer du 112 eller åker till akuten.

Vem bör överväga sjukvårdsförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring bör övervägas av dig som inte har råd, tid eller lust att vänta länge (upp till ett halvår) på att bli behandlad i den offentliga vården (se skillnaden i behandlingstid mellan sjukvårdsförsäkring och offentligvården här).

Sjukvårdsförsäkring har i regel mycket hög kundnöjdhet, oavsett försäkringsbolag.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM OLYCKSFALLSFÖRSÄKRINGAR

Varför olycksfallsförsäkring?

Teckna en olycksfallsförsäkring för att skydda din ekonomi, i händelse av ett allvarligt olycksfall.

Att bli invalid efter en olycka kan påverka livet på många sätt, inte minst ekonomiskt. Kanske tvingas du:

 • byta jobb
 • gå ned i arbetstid eller
 • handikappanpassa hemmet.

Det gör att pengarna från en olycksfallsförsäkring blir ett välkommet tillskott.

Hur fungerar en olycksfallsförsäkring?

Invaliditetsersättningen är den i särklass viktigaste parametern i olycksfallsförsäkringar.

 • Om du får bestående kroppsliga problem (medicinsk invaliditet) efter en olycka betalas en summa pengar ut till de efterlevande.
 • I många olycksfallsförsäkringar ingår också ekonomisk invaliditet, vilket innebär att du får ersättning om du permanent får svårt att arbeta, alltså problem att försörja dig.

Ersättningen som betalas ut baseras på vald storlek på försäkringen multiplicerat med grad av invaliditet, vilken kan variera från 1 % – 100 %.

 • Ersättningar som sveda och värk samt ersättningar för utlägg i samband med olycksfallet ingår i många fall också i olycksfallsförsäkringen.

Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar var och en ut invaliditetsersättning, medan ersättning för ex.vis utlägg bara ersätts av en av försäkringarna.

Vem bör överväga olycksfallsförsäkring?

Olycksfallsförsäkring är ett relativt billigt skydd, som de flesta människor bör överväga, möjligen med undantag för förmögna personer.

Vilket belopp ska jag välja?

En vanlig storlek på olycksfallsförsäkring är 30 basbelopp, vilket motsvarar ca 1.428.000 kronor (gäller för 2021). Det innebär att du vid en fullständig invaliditet får 1,43 mkr och vid exempelvis en 50 %-ig invaliditet får drygt 710.000 kr. De flesta olycksfallsförsäkringar innehåller dock åldersavtrappning, vilket innebär att storleken minskar med åldern. Vill du kompensera för det kan du teckna en större olycksfallsförsäkring, i många försäkringsbolag upp till 50 basbelopp.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

EN KORT GUIDE OM LIVFÖRSÄKRING

Varför livförsäkring?

Teckna en livförsäkring för att skydda ekonomin för dina nära och kära, i händelse av att du dör.

Om du dör så försvinner en lön i din familj, vilket kan leda till att den kvarvarande familjen måste sänka sin livskvalitet.

Det kan innebära att din partner, för att få ekonomin att gå ihop:

 • tvingas flytta ut ur huset eller lägenheten, eller kanske
 • måste jobba mer än tidigare

Normalt sett vill man snarare i ett sådant läge gå ned i arbetstid för att hinna ta hand om allt det praktiska själv, då partnern inte längre kan bidra.

Hur fungerar en livförsäkring?

Om du avlider och har en livförsäkring betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska få pengarna. Har du flera livförsäkringar betalar var och en ut enligt avtalet. Försäkringsbolaget får oftast informationen utan att efterlevande behöver meddela försäkringsbolaget.

Vem bör överväga livförsäkring?

 1. Om din inkomst är större än din partners och ni har gemensamma kostnader som din partner själv behöver stå för om du avlider, bör du överväga livförsäkring.
 2. Har du och din partner gemensamma barn bör du överväga livförsäkring. Barn kostar alltid att uppfostra, och en inkomst räcker sämre än två.
 3. Har du egna barn (särkullbarn) så har de omgående rätt till sin andel av din kvarlåtenskap, vilket kan få stora ekonomiska konsekvenser för din partner. Stämmer detta in på dig bör du överväga livförsäkring.
 4. Är du sambo (oavsett med eller utan barn) och äger ditt boende tillsammans med sambon, bör du överväga livförsäkring. Sambor ärver nämligen inte varandra, samtidigt som båda i normalfallet är solidariskt ansvariga för att betala lånet. Sambon förlorar med andra ord halva boendet om du avlider, men har kvar hela lånet.

Vilket belopp ska jag välja?

Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Är din inkomst den huvudsakliga i familjen bör du välja en större summa.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

VÅRD 7 GÅNGER FORTARE

Vid slutet av 2019 hade drygt 681 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med ca 3 procent, jämfört med samma period 2018 (svenskforsakring.se).

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring i korthet:

 • Försäkringen ger den försäkrade sjukvårdsrådgivning och vård snabbt. Den ger trygghet och stöd om du blir sjuk.
 • Sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

För att ge en jämförelse mellan en sjukvårdsförsäkring kontra offentlig vård ser det ut såhär:

Sjukvårdsförsäkring Försäkring För Alla

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Specialist inom 7 arbetsdagar
 3. Operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar efter beslut

Offentlig vård (Enligt förordning (2010:349) om vårdgaranti)

 1. Sjukvårdsrådgivning
 2. Allmänläkare inom 7 dagar
 3. Specialist inom 90 dagar
 4. Operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut

I offentlig vård tar det alltså upp till 7 gånger så lång tid som om du hade haft en sjukvårdsförsäkring. Det betyder att det kan ta över ett halvår som du kan få gå obehandlad inom den offentliga vården. Det är inte heller ovanligt att offentligvården inte uppfyller vårdgarantin (vantetider.se).

Det som kan vara värt att tänka på är inte bara tiden du får vänta på operation eller åtgärd utan den försämrade livskvalitet och bortfall av inkomst det skapar. Så att ha en sjukvårdsförsäkring kan både ge ett bättre liv och spara pengar.

Men vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring? De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel del hälsorelaterade frågor för att du ska få en sjukvårdsförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du önskar. Vår sjukvårdsförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses

SKILLNAD MELLAN LIVFÖRSÄKRING OCH LIVFÖRSÄKRING?

Under många år i försäkringsbranschen har jag levt med tanken att det inte är någon skillnad mellan en livförsäkring och en livförsäkring. Generellt sett är en livförsäkring mycket enkel – om en person går bort får de efterlevande en summa pengar. De får den summa som den som går bort har valt som försäkringsbelopp. Pengarna betalas ut som en klumpsumma utan skatteavdrag. Men – det finns olikheter.

Försäkring För Allas livförsäkring innehåller två moment som kan vara värda att titta närmare på, Fatal sjukdom och Barnskydd.

Med momentet Fatal sjukdom kan du få ut 50 % av försäkringsbeloppet innan du dör. Villkoren för det är att en specialistläkare ska ha bedömt att du med största sannolikhet går bort inom 12 månader. Dessa pengar kan användas till bättre vård eller – om hälsan tillåter – att resa eller äta hummer oftare.

Med momentet Barnskydd får du som har arvsberättigade barn ett prisbasbelopp (47 600 kr, 2021) om någon av dina barn skulle gå bort före 18 års ålder. Tanken med momentet är att om ett barn går bort så har du som förälder råd att exempelvis avstå jobb under en period som är väldigt jobbig.

Det innebär att vår livförsäkring:

 1. Täcker mer än en traditionell livförsäkring
 2. Går snabbt och enkelt att teckna direkt via hemsidan och
 3. har enkla hälsokrav*.

Vem som kan tänkas ha behov av en livförsäkring kan du läsa i tidigare inlägg. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring år 2021 på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad upp till 40 års ålder. Mellan 40 och 55 år kostar den 71 kr per månad och efter 55 år 151 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

BARNFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många barn är till stor del oförsäkrade idag, särskilt när det gäller följdproblem efter sjukdom. Det allmänna skyddet som finns via skolor och socialförsäkringssystemet är inte tillräckligt. Försäkringar via förskola och skola täcker bara olyckshändelser, och ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom.

Enligt Råd & Rön är det därför en självklarhet att ha en barnförsäkring för ditt barn (www.radron.se). Tyvärr beviljas alltför få barn av olika anledningar barnförsäkring i de större försäkringsbolagen. Vart fjärde barn får avslag eller något undantag i sin barnförsäkring.

Därför har vi tagit fram ett alternativ för alla barn. Vår barnförsäkring kan alla få oavsett tidigare skador eller sjukdomar. Barnet eller barnen behöver inte ens fylla i en hälsodeklaration.

Ett eller fler barn?

Fördelen med vår barnförsäkring är också att du, om du har flera barn, inte betalar premien per barn utan väljer det som kallas flerbarnsförsäkring. Redan vid ett barn är barnförsäkringen prisvärd, men väljer du flerbarnsalternativet betalar du lika mycket oavsett om du har två eller fler barn. Faktum är att det lönar sig redan vid två barn.

Vad kostar en barnförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår barnförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men som ett exempel så kostar en barnförsäkring på ett barn på 20 prisbasbelopp (952 000 kr år 2021) 117 kr per månad (år 2021). Storleken på försäkringen är direkt avgörande för hur mycket som betalas ut om barnet blir skadat. Väljer du en flerbarnspremie vilket innefattar två eller flera barn på samma belopp som ovan kostar den 152 kr per månad (år 2021). Gå in och läs mer eller teckna direkt.

KAN JAG LITA PÅ ATT FÅ PENGAR OM JAG BLIR SJUKSKRIVEN?

Du kanske har någon du känner som blivit svårt sjuk, men ändå utförsäkrad, eller har läst om det i media?

Allt fler börjar bli medvetna om Försäkringskassans tuffare regler, men det färre känner till är reglerna också har försämrat dina försäkringar via jobbet!

Svårare få ersättning via Försäkringskassan

Vid kortare sjukskrivning får du under vissa förutsättningar sjukpenning från försäkringskassan. Men sjukpenningen är tidsbegränsad.

Blir du så allvarligt skadad eller sjuk att du inte kan återgå till arbetet måste du ansöka om sjukersättning. Då gäller mycket tuffa regler. För att ha rätt till sjukersättning gäller bland annat att ”Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden.” (Källa: Försäkringskassan)

 • Det här innebär att det krävs att Försäkringskassan bedömer att du inte kan arbeta ens i särskilt anpassade jobb i till exempel arbetsmarknadsåtgärder för att du ska få sjukersättning.

Reglernas negativa effekt på försäkringar via jobbet

De här hårdare reglerna har fått en för de flesta mindre känd effekt.

 • De har avsevärt försämrat ditt försäkringsskydd via jobbet. För att få pengar från i stort sett alla försäkringar som ger ersättning på grund av arbetsoförmåga är Försäkringskassans beslut nämligen helt eller delvis avgörande.

Hur behöver du tänka för att öka tryggheten?

Det finns några få typer av försäkringar som ger ersättning oberoende av vad Försäkringskassan beslutar, nämligen de som kan ge ersättning baserat på medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en funktionsnedsättning som fastställs oberoende av hur det påverkar ditt arbete.

I enkla ord. Du kan bli blind på ena ögat och fortfarande kunna jobba. Du får i ett sådant läge ersättning för medicinsk invaliditet från din försäkring, men inget från Försäkringskassan.

 • Vill du därför ha någon typ av skydd som är oberoende av försäkringskassans bedömning så ska du teckna försäkringar som ger dig ersättning baserat på just medicinsk invaliditet!

Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig

Vår olycksfallsförsäkring kan ge ersättning både för arbetsoförmåga och för medicinsk invaliditet. Vid bestående skada på grund av ett olycksfall kan du alltså få ersättning från försäkringen även om försäkringskassan säger nej.

Läs mer om vår olycksfallsförsäkring här. Se pris och teckna försäkring utan hälsodeklaration direkt på nätet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.

 

PRESSMEDDELANDE 170612: Försäkring För Alla utmanar jättarna

Pressmeddelande •  Jun 12, 2017 21:56 CEST

Försäkring För Alla tar en ny, modern approach i en annars trögrörlig bransch, genom mycket enkla hälsokrav och blankettlöst tecknande. Med öppna armar välkomnar Försäkring För Alla även de som tidigare har haft svårt att teckna personförsäkring.

Försäkringsbranschen domineras av några bjässar, som styr den och dess utveckling. Under många år har det varit standard med pappersblanketter och hälsoundersökningar, där det sistnämnda har hindrat en stor kategori människor från att få ett tillfredsställande försäkringsskydd. För att råda bot på detta har Försäkring För Alla under våren lanserat ett betydligt enklare alternativ, ett alternativ som gör försäkringar tillgängliga för en kategori som traditionellt har haft svårt att få försäkring.

”Vi gör det möjligt för många fler att skydda sig och sina nära, genom att lätta upp hälsokraven kraftigt. Det gör det möjligt även för den stora kategori människor, som tidigare nekats försäkring, att vara trygga med sin ekonomi vid oväntade händelser”, säger Tobias Brudin, en av grundarna till initiativet Försäkring För Alla.

Inga klausuler eller premieförhöjningar

De försäkringar som kan tecknas skyddar vid sjukdom, olycksfall, dödsfall och arbetslöshet – händelser som kan leda till stor ekonomisk skada för både den enskilde och dennes familj. Livförsäkringar har tidigare varit en särskilt svår försäkringstyp att teckna för den som velat slippa tuffa hälsoprövningar.

”Det förekommer hos Försäkring För Alla inga individuella klausuler och inga premieförhöjningar, vilket leder till att alla är försäkrade på lika villkor. Det känns moraliskt riktigt, och vi är glada att kunna ge så många fler familjer och individer möjlighet till ett tryggare liv” menar Kettil Möller, medarbetare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Försäkringarna tecknas online

Förutom de betydligt enklare hälsokraven presenterar Försäkring För Alla en annan stor förbättring för försäkringskunderna.

”Vi har valt att digitalisera ansökningsprocessen för att underlätta för internetgenerationen. För dem passar det inte med pappersblanketter och hälsodeklarationer, vilket gör att många står oförsäkrade idag. De kan nu enkelt surfa in på www.forsakringforalla.se och på några minuter teckna personförsäkringar. Några klick och en digital signatur senare är personen försäkrad efter att själv ha valt innehåll och belopp”, säger Tobias Brudin.

Försäkring För Alla är resultatet av kundernas önskemål

Båda två arbetar till vardags som försäkringsförmedlare och har bra insyn i försäkringsmarknaden samt vad som efterfrågas. De ser Försäkring För Alla som en kundskapad produkt.

”Enkelhet är något som i mycket hög grad efterfrågas idag. Många är trötta på tröga och tidskrävande ansökningsprocesser, som kan sluta med premieförhöjningar, klausuler och läkarundersökningar. Försäkring För Alla är resultatet av deras åsikter” fortsätter Tobias.

Genom självtecknade försäkringar via hemsidan och mycket enkla hälsokrav moderniserar Försäkring För Alla försäkringsbranschen, och gör den tillgänglig för många, många fler.

För mer information, kontakta:

Tobias Brudin, marknadsansvarig, 073-7830113, tobias.brudin@luxorfinans.se

Vi erbjuder försäkringar med bra villkor och enkla hälsokrav till bra priser – online.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113

NYHET 170613: Försäkring För Alla växer fort – tillgodoser ett uppdämt behov?

Nyhet •  Jun 13, 2017 14:45 CEST

Sedan lanseringen 30/1 har ett drygt 50-tal kunder tecknat drygt 70 försäkringar genom Försäkring För Alla – direkt via www.forsakringforalla.se, blankettlöst.

”Det låter inte så mycket, men man ska komma ihåg att detta händer inom området personförsäkringar, en bransch som normalt är hårt bunden av traditioner, och jobbar uppsökande”, säger initiativtagaren Pär Ojanen från Västerås.

Sedan 1/5 har premievolymen fyrfaldigats, och senaste 4 veckorna fördubblats. Det innebär att det den senaste 4-veckorsperioden har tecknats i genomsnitt drygt en ny försäkring om dagen.

”Jag är överraskad, då jag från början såg detta projekt som lite av en chansning. Vem tecknar personförsäkringar direkt via nätet? Jag har själv jobbat som försäkringsförmedlare i snart sju år och det är oerhört sällan någon hör av sig till mig och aktivt vill teckna försäkring. Normalt drivs försäljningen i vår bransch från utbudssidan, inte av kunderna själva.”, säger marknadsansvarig Tobias Brudin från Norrköping.

För ytterligare information, kontakta Tobias Brudin, marknadsansvarig.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113

IDAG HAR DU JOBB, MEN IMORGON…

…finns alltid risken att din arbetsgivare går sämre. Läs mer om vad en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan göra för dig just precis nu [edit 2018: försäkringstypen har utgått ur sortimentet]!

Våren 2017. Hjulen snurrar i Sveriges ekonomi. För närvarande råder extrem högkonjunktur och företag levererar det ena jätteresultatet efter det andra samtidigt som räntan är historiskt låg.

Det är bra för din privata ekonomi. Varför?

building-1080592_1920 (3)

1. Det är sannolikt att du får behålla jobbet så länge företagets ekonomi är stabil, vilket den oftast är i högkonjunktur.

2. Du som har bolån betalar en historiskt låg ränta. Det skapar stora överskott i din ekonomi som ger dig utrymme att investera i ett bättre skydd i händelse av sämre tider.

Varför teckna sjuk- och arbetslöshetsförsäkring nu?

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ger dig ersättning om du blir arbetslös eller sjuk. Varför teckna en just nu, när risken verkar ovanligt låg att du blir arbetslös?

1. Skälet är att en arbetslöshetsförsäkring har kvalificeringstid. Det innebär att du måste ha haft den ett år innan du får reda på ett varsel på ditt företag, för att den ska betala ut om du blir arbetslös. Lågkonjunkturen, och därmed risken att förlora jobbet, är ett år närmare om ett år. Eller rentav redan här.

2. Eftersom du just nu har stora överskott i din ekonomi har du råd att skydda din framtid, dels i form av sparande och dels i form av ett bra försäkringsskydd.

no-money-2070384_1280 (3)3. Arbetslöshet kan slå hårt mot din ekonomi. Maximal ersättning från a-kassa är ca 20 000/månad de första 100 dagarna för att sedan sjunka ytterligare. För dig med en högre lön kan det bli ett mycket stort inkomstbortfall.

4. Även vid sjukdom försämras din privatekonomi. Den högsta ersättningen vid sjukdom från försäkringskassan är ca 21500/månad.

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan ge dig upp till 15000 kronor extra i månaden utöver ersättning från a-kassa eller försäkringskassan vid arbetslöshet eller sjukdom, skattat och klart!

Läs mer om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring (OBS! HAR UTGÅTT). Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.