Varför Barnförsäkring?

Behövs verkligen en barnförsäkring? Vilket skydd har mitt barn via Försäkringskassan? Är barnet försäkrat på skolan? 

Barnen är det viktigaste vi har så självklart vill alla ge sitt barn ett bra skydd. Samtidigt ställer sig säkert en hel del föräldrar frågan om en barnförsäkring verkligen behövs. En barnförsäkring kostar och har inte barnet redan försäkring via hemförsäkring, skola, samt Försäkringskassan? 

Vi börjar med att reda ut vilket skydd ditt barn har från stat och skola. En försäkring är ju till för att täcka kostnader där det skydd som finns i grunden från stat och kommun inte räcker till.

Vilket skydd har mitt barn från hemförsäkringen?

I stort sett inget alls. De flesta hemförsäkringar har mycket begränsat skydd för personskador och gäller nästan uteslutande endast för skada som sker på grund av överfall.

Vilket skydd har mitt barn från förskola eller skola?

Ditt barn bör vara skyddat av en olycksfallsförsäkring på förskola och skola. Försäkringen täcker vanligtvis dock endast olycka som sker på förskolan eller skolan och den täcker inte skador på grund av sjukdom. 

Ditt barn har alltså inget skydd från skolans försäkringar hemma eller på semester. Det är också vanligare att drabbas av svår skada på grund av sjukdom än olycksfall.

Omfattningen på försäkringen för barn i skolverksamhet skiljer sig mellan kommuner så vill du veta vad som gäller för just ditt barn behöver du efterfråga information från din kommun.

Vilket skydd har mitt barn från försäkringskassan vid sjukdom eller olycka?

Det utgår ingen ersättning direkt till ditt barn på grund av skada eller sjukdom från Försäkringskassan.

VAB

Vid barns sjukdom får du i första hand ersättning för VAB (vård av barn). Du kan få ersättning för VAB max 120 dagar per år. Ersättningen från VAB är knappa 80% av inkomsten, dock max 1066 kr/dag (2021). För aktuella belopp, se Kassakollen på Försäkringskassan

VAB ger alltså ersättning om du tillfälligt behöver vara hemma och ta hand om ditt barn.

Handlar det dock om stadigvarande omvårdnad räcker VAB-dagar inte till. Då får du istället omvårdnadsbidrag.

Omvårdnadsbidrag

Du kan få omvårdnadsbidrag upp till det att ditt barn fyller 19 från Försäkringskassan om ditt barn har en funktionsnedsättning och du behöver ge ditt barn tillsyn på grund av detta under minst 6 månaders tid. Omvårdnad kan exempelvis vara särskild kosthållning, att upprätthålla rutiner och struktur eller hjälp med exempelvis insmörjning eller annan egenvård.

Omvårdnadsbidrag betalas ut i fyra olika nivåer beroende på i hur hög utsträckning du behöver vara hemma och ta hand om ditt barn. Du betalar inkomstskatt på omvårdnadsbidrag. Belopp nedan gäller för 2021 (Gå till Försäkringskassan för att se aktuella belopp).

2 479 kronor per månad (en fjärdedel)

4 958 kronor per månad (halvt)

7 438 kronor per månad (tre fjärdedelar)

9 917 kronor per månad (helt)

Varför behöver mitt barn en barnförsäkring?

Som förälder är bland det värsta som kan hända att ens barn skall råka ut för en allvarlig olycka eller sjukdom. Inträffar det så vill du som förälder såklart kunna finnas där för ditt barn. Det kan i vissa fall vara nödvändigt att en eller båda föräldrar kan behöva gå ned i arbetstid för att ditt barn skall kunna få det stöd som behövs. Om ditt barn exempelvis får diabetes kan behov finnas av omvårdnad hemma för att få ordning på kost och insulinsprutor. Är barnet litet kan denna period vara ganska lång.

Om en förälder behöver vara hemma heltid för att ta hand om barnet kan det alltså bli en rejäl ekonomisk smäll för familjen då en hel inkomst ersätts med endast 9 917 kronor via omvårdnadsbidraget. En utbetalning från en barnförsäkring kan då ge ekonomiskt andrum.

Vid barns sjukdom eller olycka kan också oväntade kostnader dyka upp i allt i från taxiresor till sjukhus till att man helt enkelt inte hinner laga mat och tvingas beställa hem. Du som förälder kan också behöva ta ledigt för att följa med till sjukhus eller vid annat vårdbesök.

Behövs inte en utbetalning från en barnförsäkring för att klara familjeekonomin kan det ändå komma väl till pass för ditt barns skull i framtiden. En vuxen som drabbas av sjukdom och redan har haft en arbetsinkomst har en sjukpenninggrundande inkomst, som ersättningen beräknas utifrån. Kommer barnet dock aldrig ut i yrkesarbete på grund av sjukdom/skada utgår endast aktivitetsersättning fram till 30 års ålder. Den uppgår för 2021 till mellan 8 846 till 9 837 kr per månad beroende på ålder, och från och med 30 års ålder betalas istället sjukersättning ut med 10 036 kr/mån (Se Försäkringskassan för att se aktuella belopp).

Barnförsäkring via Försäkring För alla

Vi erbjuder en prisvärd helförsäkring för barn och ungdomar, som ger ekonomisk ersättning för uppkomna skador samt kringkostnader orsakade av olycksfall eller sjukdom. Har du flera barn kan du oavsett antal barn teckna flerbarnsförsäkring till fast pris.