VILKEN ERSÄTTNING FÅR JAG OM JAG BLIR SJUK ELLER RÅKAR UT FÖR EN OLYCKA?

Ersättningskollen

Skyddet för Dig om Du blir sjuk eller råkar ut för en olycka varierar kraftigt beroende på om Du har anställning eller inte, vilka försäkringar Du har via jobbet och vilka försäkringar Du har privat.

För att få en övergripande bild över Ditt skydd kan Du gå in på www.ersattningskollen.se – ett samarbete mellan några aktörer i försäkringsbranschen och Försäkringskassan.

På Ersättningskollen får Du inte bara en bild över ditt nuvarande sjuk- eller olycksfallsskydd, utan också tips på vilka försäkringar Du kan teckna om Du inte är nöjd med Ditt nuvarande skydd. Försäkring För Alla, som Du just nu besöker, använder Länsförsäkringar och Euro Accident som försäkringsgivare, men istället för att klicka Dig vidare från Ersättningskollen till försäkringsbolagens respektive hemsidor så kan Du ta en genväg till våra upphandlade försäkringar här (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört). Då slipper Du förhandla själv, utan når direkt upphandlade priser och i många fall bättre villkor. Dessutom kan de flesta försäkringar tecknas utan hälsodeklaration, och när det gäller sjuk- och olycksfallsförsäkring, behöver Du inte ens vara fullt arbetsför. Den tecknas helt utan hälsoförklaring.

Kompensation för utebliven lön

Om du blir sjukskriven så kan Du få ersättning från Försäkringskassan på upp till 77,6 % av Din lön, om Du har en årslön på 8 prisbasbelopp eller lägre. För lön däröver får Du inget från Försäkringskassan, vilket betyder att Du år 2021 kan få en ersättning på maximalt ca 24.600 kr/mån (eller lägre om Din lön understiger 31733 kr/mån).

Anställd statligt, kommunalt, i regionen eller via privat företag med kollektivavtal?

Om Du är anställd statligt, kommunalt, i en region eller via ett privatägt företag med kollektivavtal så har Du med stor säkerhet ytterligare ca 10 % av Din lön i ersättning, från dag 15 av din sjukskrivning. Dessförinnan står arbetsgivaren för Din ersättning, förutom karensdagen. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan.

Anställd i privat företag utan kollektivavtal?

Ovanstående gäller också i många fall om Du är anställd av ett icke kollektivavtalat företag och klassas som arbetare (om bolaget har FORA-avtal). Är Du tjänsteman så börjar ersättningen oftast betala ut efter 90 dagars sjukskrivning. Vid höga löner kan tjänsteförsäkringarna ge en betydligt högre andel av Din lön för att kompensera för att Du får mindre från Försäkringskassan. I många fall är det tyvärr också så att arbetsgivaren inte har tecknat sjukförsäkring för Dig. Var därför noga med att höra Dig för om sjukförsäkring hos Din arbetsgivare. Nöj Dig aldrig med svaret att försäkringar finns, utan be om namnet på försäkringsbolaget eller försäkringsbolagen så att Du kan ställa frågan direkt till det/dem om sjukförsäkring finns.

Eget företag?

Om Du har eget företag är Din försäkringssituation helt beroende av Ditt eget agerande. Är Du noggrann så har Du tecknat en sjukförsäkring som åtminstone kompenserar upp till ca 90 % av Din lön. Vanligt är dock att Du har tecknat en sjukförsäkring upp till så kallad konsolideringsnivå, som tillsammans med ersättningen från Försäkringskassan ger Dig ca 105-108 % av Din lön efter 90 dagars sjukskrivning, varför Du totalt kan ha en högre ersättning vid sjukdom än om Du jobbar. Förklaringen till detta är att Du som företagare ofta tar lägre än marknadsmässig lön och istället tar utdelning om det går bra. Vid sjukskrivning kan Du förväntas göra en lägre vinst och därmed tvingas avstå vinst, vilket då kompenseras av den större ersättningen från sjukförsäkringen.

Ersättning för invaliditet

Skulle du bli invalidiserad av en sjukdom eller ett olycksfall kan du få ersättning. Den ersättningen syftar till att ersätta dig för att göra förändringar i livet för att anpassa ditt liv till den invaliditet du har råkat ut för.

Man skiljer mellan förvärvsmässig (ekonomisk) och medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet är minskningen av din kroppsliga förmåga, medan förvärvsmässig invaliditet innebär att du får problem att jobba och syftar till att i kompensera för en del av din uteblivna framtida arbetsinkomst. Om båda invaliditetsformerna omfattas i en försäkring, är det oftast bara den som betalar mest av dem som betalar ut.

Försäkring vid Arbetsskada

Många har en försäkring som heter TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) via sin arbetsgivare. Den ingår automatiskt om företaget har försäkringsavtal via FORA, vilket oftast är fallet om kollektivavtal finns, men som många icke kollektivavtalade företag också har. Denna försäkring gäller för både arbetare, företagare och tjänstemän, och kan betala ut ersättning vid invaliditet som uppkommit i arbetet eller på väg dit eller hem. Även andra företagsbetalda olycksfallsförsäkringar förekommer.

Sjuk- och olycksfallsförsäkring

För att nå ersättning för invaliditet kan det vara klokt att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring, då både sjukdom och olycksfall är vanliga orsaker till invaliditet (bestående nedsättning av kroppslig funktion eller arbetsförmåga). Dessa ger även ersättning vid ärr och kostnadsersättningar i samband med olycksfall.

Olycksfallsförsäkring

En ren olycksfallsförsäkring ersätter dig endast för en del av de invaliditeter som en sjuk- och olycksfallsförsäkring ersätter, nämligen enbart om invaliditeten beror på ett olycksfall (plötslig, yttre händelse).