Hjälp dig själv mot vårdgarantin

Den här artikeln visar hur Du kan göra dig mindre beroende av den svenska vårdgarantin.


Vårdgarantin i Sverige

En för landet gemensam vårdgaranti infördes den 1 november 2005.

Den innebär i korthet att1:

  • Primärvården ska erbjuda hjälp, antingen per telefon eller via besök, samma dag som patienten tar kontakt. Inom 3 dagar ska medicinsk bedömning ha getts av läkare eller legitimerad vårdpersonal inom primärvården.
  • Tid ska erbjudas hos den specialiserade vården inom 90 dagar från remiss.
  • Behandling (ex.vis operation) ska därefter erbjudas inom 90 dagar.

Vårdköer

I oktober 2020 gäller följande väntetider i vården2.

92 % fick en primärvårdskontakt samma dag de sökte.

79 % fick medicinsk bedömning inom 3 dagar.

78 % fick specialistvårdstid inom 90 dagar.

62 % fick därefter operation / åtgärd inom 90 dagar.

Det är alltså lätt att inse att vården är under tryck, men det beror inte bara på pandemin, utan siffrorna har sett liknande ut under många år. Vårdgarantin uppnås alltså i en majoritet av fallen men för sällan, särskilt gällande fall som kräver specialistvård eller ytterligare behandling.

Så, hur löser Du problemet?


Olika sorters sjukvårdsförsäkringar

En lösning för dig som individ är att teckna en sjukvårdsförsäkring.

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring ger Dig i normalfallet vård i Sverige, och gäller för de allra flesta sjukdomstillstånd. Den fungerar så att du tar kontakt med försäkringsbolaget som första kontakt, dvs när du vill uppsöka vården. Vissa sjukvårdsförsäkringar kan man bara utnyttja efter att ha fått en remiss från den offentliga vården, men remiss behövs inte i de som erbjuds av oss.

En annan typ av sjukvårdsförsäkring, Global Specialistvård, ger vård utomlands, vid särskilt allvarliga diagnoser. Det innebär att du får din diagnos i den svenska vården. Är diagnosen en av de vanliga, men allvarliga, diagnoser (ex.vis cancer) som omfattas av försäkringen så får du behandlingen på ett sjukhus som är världsledande inom vård av patienter med just din specifika diagnos.


Vad ska man teckna?

En ordinarie Sjukvårdsförsäkring är en bra försäkring att ha som grund. Vi har i tidigare inlägg varit inne på fördelen med att teckna en försäkring med högre självrisk, nämligen att priset blir så mycket lägre för försäkringen. Ofta kan man behålla dessa till pensionsålder (vår gäller till 70 års ålder) alternativt blir de mycket dyra vid hög ålder.

Försäkringen Global Specialistvård är ett komplement eller en ersättning för dig som verkligen vill ge dig själv de bästa möjliga förutsättningarna att överleva en allvarlig diagnos, där flera av de klassiska västerländska dödsorsakerna ingår. Den här försäkringen kan behållas ända till 85 års ålder så länge den tecknas innan 65 års ålder. Dessutom till ett mycket bra pris.

Läs mer och ha möjlighet att teckna försäkringarna här.

1 https://www.vardhandboken.se/arbetssatt-och-ansvar/ansvar-och-regelverk/patientens-rattsliga-stallning/nationella-vardgarantin/

2 https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges