PRESSMEDDELANDE 181221: Försäkring För Alla når halv miljon i premievolym

Nära två år efter starten når Försäkring För Alla nästa milstolpe i det lilla initiativets historia, i och med överskridandet av halvmiljonsvallen.

”Vi hade en målsättning att nå 300.000 kr i premievolym det första året, något vi också uppnådde. Dock har vi fler annullationer än när vi rådger personligen. Om det beror på att kunder tecknar försäkring när de redan har fått besvär eller om det är av någon annan orsak vet vi ännu inte”, konstaterar Tobias Brudin, marknadsansvarig för det lilla initiativet.

Initiativet kommer efter nyår med en efterfrågad nyhet i försäkringsutbudet, i och med möjligheten för kunderna att teckna ytterligare livförsäkring utan hälsodeklaration.