NYHET 180122: Sjuk- och Arbetslöshetsförsäkring utgår

Försäkringsbolag Euro Accident har – pga överutnyttjande och därmed bristande lönsamhet i produkten – beslutat sig för att kraftigt höja premien på sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen, samt inte längre tillåta nyteckning i produkten. Försäkring För Alla tvingas därför sluta erbjuda momentet. Befintliga försäkringstagare får behålla försäkringen, dock till en kraftigt höjd premie.

Har du som försäkringstagare till försäkringen ytterligare frågor, vänligen kontakta oss, så hjälper vi dig.