VÅRD 7 GÅNGER FORTARE

Vid slutet av 2019 hade drygt 681 000 personer en privat sjukvårdsförsäkring. Det är en ökning med ca 3 procent, jämfört med samma period 2018 (svenskforsakring.se).

Så här fungerar en sjukvårdsförsäkring i korthet:

  • Försäkringen ger den försäkrade sjukvårdsrådgivning och vård snabbt. Den ger trygghet och stöd om du blir sjuk.
  • Sjukvårdsrådgivning, vård och behandling utförs i privat regi.

För att ge en jämförelse mellan en sjukvårdsförsäkring kontra offentlig vård ser det ut såhär:

Sjukvårdsförsäkring Försäkring För Alla

  1. Sjukvårdsrådgivning
  2. Specialist inom 7 arbetsdagar
  3. Operation eller annan behandling inom 14 arbetsdagar efter beslut

Offentlig vård (Enligt förordning (2010:349) om vårdgaranti)

  1. Sjukvårdsrådgivning
  2. Allmänläkare inom 7 dagar
  3. Specialist inom 90 dagar
  4. Operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut

I offentlig vård tar det alltså upp till 7 gånger så lång tid som om du hade haft en sjukvårdsförsäkring. Det betyder att det kan ta över ett halvår som du kan få gå obehandlad inom den offentliga vården. Det är inte heller ovanligt att offentligvården inte uppfyller vårdgarantin (vantetider.se).

Det som kan vara värt att tänka på är inte bara tiden du får vänta på operation eller åtgärd utan den försämrade livskvalitet och bortfall av inkomst det skapar. Så att ha en sjukvårdsförsäkring kan både ge ett bättre liv och spara pengar.

Men vem kan teckna en sjukvårdsförsäkring? De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel del hälsorelaterade frågor för att du ska få en sjukvårdsförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du önskar. Vår sjukvårdsförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses