SKILLNAD MELLAN LIVFÖRSÄKRING OCH LIVFÖRSÄKRING?

Under många år i försäkringsbranschen har jag levt med tanken att det inte är någon skillnad mellan en livförsäkring och en livförsäkring. Generellt sett är en livförsäkring mycket enkel – om en person går bort får de efterlevande en summa pengar. De får den summa som den som går bort har valt som försäkringsbelopp. Pengarna betalas ut som en klumpsumma utan skatteavdrag. Men – det finns olikheter.

Försäkring För Allas livförsäkring innehåller två moment som kan vara värda att titta närmare på, Fatal sjukdom och Barnskydd.

Med momentet Fatal sjukdom kan du få ut 50 % av försäkringsbeloppet innan du dör. Villkoren för det är att en specialistläkare ska ha bedömt att du med största sannolikhet går bort inom 12 månader. Dessa pengar kan användas till bättre vård eller – om hälsan tillåter – att resa eller äta hummer oftare.

Med momentet Barnskydd får du som har arvsberättigade barn ett prisbasbelopp (47 600 kr, 2021) om någon av dina barn skulle gå bort före 18 års ålder. Tanken med momentet är att om ett barn går bort så har du som förälder råd att exempelvis avstå jobb under en period som är väldigt jobbig.

Det innebär att vår livförsäkring:

  1. Täcker mer än en traditionell livförsäkring
  2. Går snabbt och enkelt att teckna direkt via hemsidan och
  3. har enkla hälsokrav*.

Vem som kan tänkas ha behov av en livförsäkring kan du läsa i tidigare inlägg. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring år 2021 på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad upp till 40 års ålder. Mellan 40 och 55 år kostar den 71 kr per månad och efter 55 år 151 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet. (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.