BARNFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många barn är till stor del oförsäkrade idag, särskilt när det gäller följdproblem efter sjukdom. Det allmänna skyddet som finns via skolor och socialförsäkringssystemet är inte tillräckligt. Försäkringar via förskola och skola täcker bara olyckshändelser, och ger ingen ersättning vid handikapp till följd av olyckshändelse eller sjukdom.

Enligt Råd & Rön är det därför en självklarhet att ha en barnförsäkring för ditt barn (www.radron.se). Tyvärr beviljas alltför få barn av olika anledningar barnförsäkring i de större försäkringsbolagen. Vart fjärde barn får avslag eller något undantag i sin barnförsäkring.

Därför har vi tagit fram ett alternativ för alla barn. Vår barnförsäkring kan alla få oavsett tidigare skador eller sjukdomar. Barnet eller barnen behöver inte ens fylla i en hälsodeklaration.

Ett eller fler barn?

Fördelen med vår barnförsäkring är också att du, om du har flera barn, inte betalar premien per barn utan väljer det som kallas flerbarnsförsäkring. Redan vid ett barn är barnförsäkringen prisvärd, men väljer du flerbarnsalternativet betalar du lika mycket oavsett om du har två eller fler barn. Faktum är att det lönar sig redan vid två barn.

Vad kostar en barnförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår barnförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer. Men som ett exempel så kostar en barnförsäkring på ett barn på 20 prisbasbelopp (952 000 kr år 2021) 117 kr per månad (år 2021). Storleken på försäkringen är direkt avgörande för hur mycket som betalas ut om barnet blir skadat. Väljer du en flerbarnspremie vilket innefattar två eller flera barn på samma belopp som ovan kostar den 152 kr per månad (år 2021). Gå in och läs mer eller teckna direkt (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

One thought on “BARNFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Kommentarer är stängda.