STROKE – EN OLYCKA? – så här löste vi ett problem, och Du kan bidra!

För oss på Försäkring För Alla är stroke ett bra exempel på en allvarlig olycka. Men det tycker inte alla. Till exempel ersätts inte strokedrabbade genom en vanlig olycksfallsförsäkring.

  • Därför har vi valt att omfatta även inifrån kommande, plötsliga, oväntade händelser i vår olycksfallsförsäkring. Till exempel stroke. Till exempel hjärtinfarkt.

Skriv under med fel hand – och hjälp oss bidra till strokeforskningen

Men stroke drabbar på många andra sätt än rent ekonomiskt.

En vanlig konsekvens av stroke är förlamning av halva kroppen. Hjälp oss därför att hjälpa forskningen genom att ladda upp din ”felhandsunderskrift”.

Försäkring För Alla är fortfarande litet, men alla medel räknas, och vi skänker därför 1000 kr till strokefondens 90-nummer per 1000 uppladdade unika ”felhandsunderskrifter” i inläggets kommentarsfält (tak 5.000 kr).

  1. Gilla inlägget,
  2. Dela inlägget
  3. Sök på Försäkring För Alla på Facebook och hitta inlägget (publicerat 5/7-17) och
  4. Ladda upp din namnteckning (skriv den på papper och ta ett kort på den) skriven med fel hand i kommentaren till Facebookinlägget.