KAN JAG LITA PÅ ATT FÅ PENGAR OM JAG BLIR SJUKSKRIVEN?

Du kanske har någon du känner som blivit svårt sjuk, men ändå utförsäkrad, eller har läst om det i media?

Allt fler börjar bli medvetna om Försäkringskassans tuffare regler, men det färre känner till är reglerna också har försämrat dina försäkringar via jobbet!

Svårare få ersättning via Försäkringskassan

Vid kortare sjukskrivning får du under vissa förutsättningar sjukpenning från försäkringskassan. Men sjukpenningen är tidsbegränsad.

Blir du så allvarligt skadad eller sjuk att du inte kan återgå till arbetet måste du ansöka om sjukersättning. Då gäller mycket tuffa regler. För att ha rätt till sjukersättning gäller bland annat att ”Arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på arbetsmarknaden.” (Källa: Försäkringskassan)

  • Det här innebär att det krävs att Försäkringskassan bedömer att du inte kan arbeta ens i särskilt anpassade jobb i till exempel arbetsmarknadsåtgärder för att du ska få sjukersättning.

Reglernas negativa effekt på försäkringar via jobbet

De här hårdare reglerna har fått en för de flesta mindre känd effekt.

  • De har avsevärt försämrat ditt försäkringsskydd via jobbet. För att få pengar från i stort sett alla försäkringar som ger ersättning på grund av arbetsoförmåga är Försäkringskassans beslut nämligen helt eller delvis avgörande.

Hur behöver du tänka för att öka tryggheten?

Det finns några få typer av försäkringar som ger ersättning oberoende av vad Försäkringskassan beslutar, nämligen de som kan ge ersättning baserat på medicinsk invaliditet. Medicinsk invaliditet innebär en funktionsnedsättning som fastställs oberoende av hur det påverkar ditt arbete.

I enkla ord. Du kan bli blind på ena ögat och fortfarande kunna jobba. Du får i ett sådant läge ersättning för medicinsk invaliditet från din försäkring, men inget från Försäkringskassan.

  • Vill du därför ha någon typ av skydd som är oberoende av försäkringskassans bedömning så ska du teckna försäkringar som ger dig ersättning baserat på just medicinsk invaliditet!

Vår olycksfallsförsäkring skyddar dig

Vår olycksfallsförsäkring kan ge ersättning både för arbetsoförmåga och för medicinsk invaliditet. Vid bestående skada på grund av ett olycksfall kan du alltså få ersättning från försäkringen även om försäkringskassan säger nej.

Läs mer om vår olycksfallsförsäkring här. Se pris och teckna försäkring (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört) utan hälsodeklaration direkt på nätet. Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.