REUMATIKER? Läs det här!

Reumatiker är en grupp som försäkringsbolagen traditionellt sett har betraktat som en riskgrupp, vilket kunnat leda till avslag, förhöjda premier eller undantag i försäkringen. Följande gör vi på Försäkring För Alla för att underlätta för Sveriges reumatiker:

  • Försäkringar för reumatiker – Våra försäkringar lämpar sig särskilt väl för just reumatiker – detta då reumatiker trots sin sjukdom normalt sett är fullt arbetsföra*, vilket är kravet för att få teckna försäkring hos oss.
  • Riktad information till reumatiker – För att underlätta ytterligare har vi också på en plats sammanställt information specifikt riktad till dig som reumatiker, för att du snabbt och enkelt ska veta vad som gäller just för dig i respektive försäkring.

Du kan redan idag se ditt pris och teckna försäkring här.

Sprid gärna vårt budskap genom att dela detta så vi får så många som möjligt att delta i undersökningen.

Tack!

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.