PRESSMEDDELANDE 170612: Försäkring För Alla utmanar jättarna

Pressmeddelande •  Jun 12, 2017 21:56 CEST

Försäkring För Alla tar en ny, modern approach i en annars trögrörlig bransch, genom mycket enkla hälsokrav och blankettlöst tecknande. Med öppna armar välkomnar Försäkring För Alla även de som tidigare har haft svårt att teckna personförsäkring.

Försäkringsbranschen domineras av några bjässar, som styr den och dess utveckling. Under många år har det varit standard med pappersblanketter och hälsoundersökningar, där det sistnämnda har hindrat en stor kategori människor från att få ett tillfredsställande försäkringsskydd. För att råda bot på detta har Försäkring För Alla under våren lanserat ett betydligt enklare alternativ, ett alternativ som gör försäkringar tillgängliga för en kategori som traditionellt har haft svårt att få försäkring.

”Vi gör det möjligt för många fler att skydda sig och sina nära, genom att lätta upp hälsokraven kraftigt. Det gör det möjligt även för den stora kategori människor, som tidigare nekats försäkring, att vara trygga med sin ekonomi vid oväntade händelser”, säger Tobias Brudin, en av grundarna till initiativet Försäkring För Alla.

Inga klausuler eller premieförhöjningar

De försäkringar som kan tecknas skyddar vid sjukdom, olycksfall, dödsfall och arbetslöshet – händelser som kan leda till stor ekonomisk skada för både den enskilde och dennes familj. Livförsäkringar har tidigare varit en särskilt svår försäkringstyp att teckna för den som velat slippa tuffa hälsoprövningar.

”Det förekommer hos Försäkring För Alla inga individuella klausuler och inga premieförhöjningar, vilket leder till att alla är försäkrade på lika villkor. Det känns moraliskt riktigt, och vi är glada att kunna ge så många fler familjer och individer möjlighet till ett tryggare liv” menar Kettil Möller, medarbetare med mångårig erfarenhet från försäkringsbranschen.

Försäkringarna tecknas online

Förutom de betydligt enklare hälsokraven presenterar Försäkring För Alla en annan stor förbättring för försäkringskunderna.

”Vi har valt att digitalisera ansökningsprocessen för att underlätta för internetgenerationen. För dem passar det inte med pappersblanketter och hälsodeklarationer, vilket gör att många står oförsäkrade idag. De kan nu enkelt surfa in på www.forsakringforalla.se och på några minuter teckna personförsäkringar. Några klick och en digital signatur senare är personen försäkrad efter att själv ha valt innehåll och belopp”, säger Tobias Brudin.

Försäkring För Alla är resultatet av kundernas önskemål

Båda två arbetar till vardags som försäkringsförmedlare och har bra insyn i försäkringsmarknaden samt vad som efterfrågas. De ser Försäkring För Alla som en kundskapad produkt.

”Enkelhet är något som i mycket hög grad efterfrågas idag. Många är trötta på tröga och tidskrävande ansökningsprocesser, som kan sluta med premieförhöjningar, klausuler och läkarundersökningar. Försäkring För Alla är resultatet av deras åsikter” fortsätter Tobias.

Genom självtecknade försäkringar via hemsidan och mycket enkla hälsokrav moderniserar Försäkring För Alla försäkringsbranschen, och gör den tillgänglig för många, många fler.

För mer information, kontakta:

Tobias Brudin, marknadsansvarig, 073-7830113, tobias.brudin@luxorfinans.se

Vi erbjuder försäkringar med bra villkor och enkla hälsokrav till bra priser – online.

 

Tobias Brudin

Presskontakt, Marknadsansvarig

Sociala medier, annonsering, PR, blogg

tobias.brudin@luxorfinans.se

073-7830113