IDAG HAR DU JOBB, MEN IMORGON…

…finns alltid risken att din arbetsgivare går sämre. Läs mer om vad en sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan göra för dig just precis nu [edit 2018: försäkringstypen har utgått ur sortimentet]!

Våren 2017. Hjulen snurrar i Sveriges ekonomi. För närvarande råder extrem högkonjunktur och företag levererar det ena jätteresultatet efter det andra samtidigt som räntan är historiskt låg.

Det är bra för din privata ekonomi. Varför?

building-1080592_1920 (3)

1. Det är sannolikt att du får behålla jobbet så länge företagets ekonomi är stabil, vilket den oftast är i högkonjunktur.

2. Du som har bolån betalar en historiskt låg ränta. Det skapar stora överskott i din ekonomi som ger dig utrymme att investera i ett bättre skydd i händelse av sämre tider.

Varför teckna sjuk- och arbetslöshetsförsäkring nu?

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring ger dig ersättning om du blir arbetslös eller sjuk. Varför teckna en just nu, när risken verkar ovanligt låg att du blir arbetslös?

1. Skälet är att en arbetslöshetsförsäkring har kvalificeringstid. Det innebär att du måste ha haft den ett år innan du får reda på ett varsel på ditt företag, för att den ska betala ut om du blir arbetslös. Lågkonjunkturen, och därmed risken att förlora jobbet, är ett år närmare om ett år. Eller rentav redan här.

2. Eftersom du just nu har stora överskott i din ekonomi har du råd att skydda din framtid, dels i form av sparande och dels i form av ett bra försäkringsskydd.

no-money-2070384_1280 (3)3. Arbetslöshet kan slå hårt mot din ekonomi. Maximal ersättning från a-kassa är ca 20 000/månad de första 100 dagarna för att sedan sjunka ytterligare. För dig med en högre lön kan det bli ett mycket stort inkomstbortfall.

4. Även vid sjukdom försämras din privatekonomi. Den högsta ersättningen vid sjukdom från försäkringskassan är ca 21500/månad.

En sjuk- och arbetslöshetsförsäkring kan ge dig upp till 15000 kronor extra i månaden utöver ersättning från a-kassa eller försäkringskassan vid arbetslöshet eller sjukdom, skattat och klart!

Läs mer om sjuk- och arbetslöshetsförsäkring (OBS! HAR UTGÅTT). Det enda som krävs är att du är fullt arbetsför*

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.