FÖRSÄKRA FAMILJEN? HUR SKA MAN TÄNKA OCH VAD KOSTAR DET?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka försäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så maila oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Singel
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

ENSAMSTÅENDE MED BARN

Singel med barn
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021) och kostar för ett barn 174 kr per månad (år 2021) och för två eller fler barn 227 kr per månad (år 2021).
Teckna försäkringar här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) är 30 kr per månad (år 2021) för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.
Teckna försäkringar här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

gift-med-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en sjuk- och olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en sjuk- och olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla varierar beroende på ålder & kan tecknas utan hälsodeklaration!
Se Pris & Teckna försäkring här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) är 30 kr per månad (år 2021) för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.
Teckna försäkringar här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 428 000 kr år 2021) och kostar för ett barn 174 kr per månad (år 2021) och för två eller fler barn 227 kr per månad (år 2021).
Teckna försäkringar här på några minuter (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)