FÖRSÄKRA FAMILJEN? HUR SKA MAN TÄNKA OCH VAD KOSTAR DET?

Beroende på familjesituation är vissa försäkringar viktigare än andra. Leta upp din familjesituation nedan för en kort sammanfattning av vilka försäkringar som kan passa dig. Notera att det inte är 100 % säkert att informationen passar in på dig utan den visar snarare hur de flesta familjer i respektive kategori har det idag. Har du specifika frågor om din situation så maila oss.

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Singel
ENSAMSTÅENDE UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är det framför allt en olycksfallsförsäkring som kan vara aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.
Teckna försäkring här på några minuter

ENSAMSTÅENDE MED BARN

Singel med barn
ENSAMSTÅENDE MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr) och kostar för ett barn 139 kr per månad och för två eller fler barn 175 kr per månad.
Teckna försäkringar här på några minuter

GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

gift-utan-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO UTAN BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) är 28 kr per månad för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.
Teckna försäkringar här på några minuter

GIFT ELLER SAMBO MED BARN

gift-med-barn.jpg
GIFT ELLER SAMBO MED BARN

Olycksfallsförsäkring: För dig är en olycksfallsförsäkring aktuell. Har du jobb så har du sannolikt en olycksfallsförsäkring därigenom, men den gäller oftast endast under arbetstid och till och från jobbet. Den vanligaste storleken på en olycksfallsförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr). Kostnaden för den försäkringen hos Försäkring För Alla är 74 kr per månad.

Livförsäkring: Det som även kan vara aktuellt här är en livförsäkring som ger ersättning till make/maka eller sambo ifall du går bort. Tanken med en livförsäkring är att täcka upp för den inkomst som du stod för när du var i livet alternativt för att sänka levnadskostnaderna för familjen. I familjer där det finns minderåriga barn och/eller stora lån är det extra lämpligt med livförsäkring. Kostnaden för en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) är 28 kr per månad för dig som inte har fyllt 40. För dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Barnförsäkring: Majoriteten av alla barnfamiljer har en barnförsäkring. Den ger ersättning till barnet om det skulle blir invalidiserat eller om familjen har utlägg på grund av en skada eller sjukdom. Hos oss på Försäkring För Alla kan du välja enbarnsförsäkring eller flerbarnsförsäkring. Den vanligaste storleken på en barnförsäkring är 30 prisbasbelopp (1 344 000 kr) och kostar för ett barn 139 kr per månad och för två eller fler barn 175 kr per månad.
Teckna försäkringar här på några minuter