BEHÖVS ALLA FÖRSÄKRINGAR?

Många ställer sig frågan om de ”behöver alla försäkringar”. Svaret då?

Idén med försäkringar är att dela risken mellan många. Alla betalar in pengar till en pott, och om det oväntade händer så tar försäkringsbolaget från potten och betalar ut till den som drabbats. Så långt är allt bra.

Det som inte blir riktigt bra är om någon som inte har behov av en försäkring förmås teckna den på grund av att denne inte orkar förstå innebörden av försäkringen.

Alltså: ”Ja, generellt sett behövs försäkringar eftersom de försäkrade annars inte klarar den skada som försäkringen skyddar mot. Men – det gäller inte för alla – och, viktigast av allt, de flesta behöver inte alla försäkringar.

Några exempel på när försäkring inte behövs:

Livförsäkring – Behövs EJ om du inte har någon som är medberoende av de pengar du tjänar. Det kan gälla om du är ensamstående utan barn, eller om du har en rik partner. Behövs inte heller om den medberoende klarar sig bra genom att denne ärver din förmögenhet (gäller enligt tidigare blogginlägg inte sambo och begränsas om du har särkullbarn).

Alla försäkringar – Behövs EJ om du är tillräckligt förmögen och därmed klarar ekonomin även om du blir invalidiserad eller sjukskriven, om huset brinner ned eller om bilen kraschar.

Helförsäkring Bil – Behövs EJ om du har en bil till ett lågt värde. En tumregel kan vara att, när priset på försäkringen överstiger 10 % av bilens värde blir det lönt att gå ned till halvförsäkring.

Om du har (eller funderar på att teckna) någon försäkring du är fundersam över kan du ställa dig frågan om du klarar dig bra ekonomiskt vid en skada utan försäkringen. Räkna ut:

  • + hur mycket pengar du har sparade
  • + vilka inkomster du har kvar även efter att skadan har skett samt
  • – vilka kostnader du har kvar eller- kostnader som kan uppstå till följd av skadan.

Är du eller din familj tillräckligt mycket på plus efter analysen så behövs inte försäkringen, och då kan du använda pengarna till något roligare.

Gällande andra försäkringar än sådana som erbjuder ekonomisk kompensation (ex.vis sjukvårdsförsäkring, som ger snabb vård), får du ställa dig andra frågor. Gällande sjukvårdsförsäkring handlar det om huruvida du vill ha snabb vård eller om du har tid, råd och lust att vänta 6 månader på en operation.

Behöver du däremot försäkringarna vill vi gärna att du tecknar dem genom oss – eftersom våra försäkringar är prisvärda, har enkla hälsokrav och bra villkor. Dessutom kan du enkelt göra det på fem minuter direkt via vår hemsida. Läs mer om försäkringarna här.