LÅNESKYDD EN BEDRÄGLIG TRYGGHET?

Bolåneskydd eller låneskydd är en – i många fall – bedräglig trygghet som banker erbjuder dig som har bolån hos dem. Det fungerar så att halva lånet skrivs av om du dör.

  • Det gör att värdet av det du efterlämnar i arv ökar.

Om du har särkullbarn (dvs barn från ett tidigare förhållande) har de rätt till sin andel av dödsboet direkt.

  • Det gör att din nuvarande partner kan tvingas ur huset för att dina särkullbarn, på grund av att arvet har ökat i värde via låneskyddet, ska få loss sitt arv.

Om du är sambo så ärver dina/era barn eller, om barn inte finns, dina föräldrar osv. En sambo har inte arvsrätt.

  • Det gör att din sambo kan tvingas ur huset på grund av att dina arvingar vill få loss sina pengar via en påtvingad försäljning av huset.

I vårt jobb som försäkringsförmedlare har vi genom åren många gånger stött på det här problemet. 100 % av gångerna har problemet sin grund i en trevlig, men inte särskilt påläst, privat-”rådgivare” på en bank, som inte vet vad hen egentligen säljer.

Här är lösningen 

  • Är du sambo och/eller har särkullbarn och har ett låneskydd så kan du välja att
    • Teckna en livförsäkring istället.
    • Ta bort låneskyddet och lägg pengarna på rätt sorts skydd, alternativt, om det framställts som om låneskyddet är gratis – vilket det givetvis aldrig är – välj bort det och be din bank ge dig en lägre ränta istället.

En livförsäkring ser till att den du önskar skydda, får utbetalningen direkt till sig om du dör. Då kan hen själv välja om pengarna ska gå till att lösa lånet, till att köpa loss huset från dina efterlevande, eller något annat som underlättar vardagen efter dig. Ett förmånstagarförordnande (som per automatik finns i livförsäkringar) går alltså före både testamente och arvsrätt.

Du kan teckna livförsäkring mot full arbetsförhet* upp till 12 basbelopp (571 200 kr år 2021) via oss på Försäkring För Alla. Räcker inte det, så kontakta oss via kontaktformuläret på hemsidan, så försöker vi hjälpa vi dig.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på en livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp du väljer och hur gammal du är. Men som ett exempel så kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (571 200 kr år 2021) 30 kr per månad upp till 40 års ålder (år 2021). Mellan 40 och 55 år kostar den 71 kr per månad (år 2021) och efter 55 år 151 kr per månad (år 2021). Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall du avlider. Se ditt pris och teckna direkt här. (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.