LIVFÖRSÄKRING FÖR ALLA

Många får problem när de ska teckna en livförsäkring på grund av sjukdomshistoria, BMI eller tidigare skador. Följden av detta blir ofta ett ”tack, men nej tack” från försäkringsbolaget. Idag lever många med sjukdomar, som inte ger en förhöjd risk att dö, men nekas ändå livförsäkring. Detta får till följd att tryggheten för familjen uteblir.

Därför har vi tagit fram ett alternativ som gör att många fler kan teckna livförsäkring. Vår livförsäkring kräver endast att Du är fullt arbetsför* idag, vilket enkelt uttryckt innebär att Du inte får sjukrelaterad ersättning. Det går enkelt att teckna (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört), och Du är försäkrad på några minuter.

I ett tidigare blogginlägg tog vi upp vilka som kan behöva en livförsäkring, där familjer med lån och/eller där det finns barn under 18 år, är i extra stort behov. Se länk.

Vad kostar en Livförsäkring genom Försäkring För Alla?

Priset på vår livförsäkring är beroende av vilket försäkringsbelopp Du väljer och hur gammal Du är. Exempelvis kostar en livförsäkring på 12 prisbasbelopp (537 600 kr) 28 kr per månad för Dig som inte har fyllt 40. För Dig mellan 40 och 54 år kostar den 67 kr per månad och för Dig, som har fyllt 55 år, är priset 144 kr per månad. Försäkringsbeloppet är det belopp som betalas ut till familjen ifall Du avlider.

Se ditt pris och teckna direkt på nätet. (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört)

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.