5 ENKLA TIPS OM DU SKA TECKNA EN LIVFÖRSÄKRING

När du ska teckna en livförsäkring så finns det några saker som kan vara värda att veta. Nedan följer 5 enkla frågeställningar som hjälper dig vid planeringen av din livförsäkring:

1. Vem kan tänkas behöva en livförsäkring?

En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära och kära ekonomisk trygghet när du avlider.

  • Har du barn under 18 år eller barn som bor hemma?
  • Har du gemensamma lån på hus eller annat?
  • Skulle dina efterlevande få det tufft ekonomiskt om du dör?

Är svaret JA på någon av frågorna så kan en livförsäkring vara nödvändig.

2. Hur fungerar en livförsäkring?

När den försäkrade avlider betalas en summa pengar ut till de efterlevande. Efterlevande kan vara make/maka/sambo, barn eller någon annan som har ett behov av pengar när den försäkrade dör. I en livförsäkring kan du fritt välja vem som ska vara förmånstagare.

3. Vilket belopp ska jag välja?

Vilket belopp du ska välja är en svår fråga men här är några saker att fundera kring. Ett generellt tips brukar vara att ha en livförsäkring som motsvarar halva lånet och mellan 250 000 kr och 500 000 kr per barn. Dock kan det finnas andra skäl att välja ett lägre eller högre belopp.

4. Hur mycket kostar en livförsäkring?

Priset för en livförsäkring är lägre för yngre personer och om du tecknar lägre belopp. Behovet är som störst när man har minderåriga barn och nyinköpt villa. Priset för en livförsäkring är relativt lågt varför du bör gå in och se ditt pris (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

5. Kan jag teckna en försäkring om jag är eller har varit sjuk?

De flesta försäkringsbolag kräver att du svarar på en hel följd av hälsorelaterade frågor för att du ska få en livförsäkring och då kan det vara svårt att få försäkringen beviljad. Idag finns alternativ som kan ge dig det skydd du behöver. Vår livförsäkring tecknas mot fullt arbetsförhet* vilket gör att många flera kan teckna den.

Vill du räkna på ditt pris så klicka här (edit 230111/möjlighet att nyteckna försäkring genom oss har upphört).

Observera att ovan tips är generella och inte med säkerhet stämmer in på dig.

*Är du fullt arbetsför? Ja, under förutsättning att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.