VILKA FÖRSÄKRINGAR HAR JAG VIA JOBBET?

Har du en anställning så har du med stor sannolikhet försäkringar via jobbet. De flesta företag i Sverige har kollektivavtal vilket gör att man som anställd där får ett grundskydd och en pensionsförsäkring. Detta grundskydd innefattar en mindre livförsäkring till familjen vilket ofta behöver kompletteras om man har barn och lån. Se vår livförsäkring

Skyddet via jobbet innefattar oftast även ett extra skydd ifall du blir sjukskriven som tillsammans med sjukpenning eller sjukersättning från försäkringskassan gör att du under en period får ut ca 88% av lönen beroende på nivå på lön. Ju högre lön desto lägre procent av din lön får du.

Skyddet via jobbet innefattar även en olycksfallsförsäkring som är mycket begränsad och täcker dig under arbetstid samt på väg till och från jobbet. De allra flesta kompletterar detta skydd med en privat sjuk- och olycksfallsförsäkring eller ren olycksfallsförsäkring som ger större ersättning och täcker dig dygnet runt. Har du flera olycksfallsförsäkringar betalar alla ut pengar vid invaliditet, om du har rätt till ersättning enligt försäkringsvillkoren. Se vår sjuk- och olycksfallsförsäkring (som ovanligt nog tecknas mot full arbetsförhet) . Se vår olycksfallsförsäkring

Via din anställning har du oftast även ett pensionssparande som i de flesta fall motsvarar 4,5% av lönen som sätts in på din pension. För de allra flesta blir omställningen från arbete till pension stor då det i normalfallet innebär en minskning i inkomst. För att minska denna skillnad så sparar många privat i olika former. Vill du har råd kring hur just du bör spara så kontakta Luxor Finans för att boka ett rådgivningsmöte. Vi samarbetar med alla större svenska försäkringsbolag, och har kontor runt om i södra Sverige. Kontakt